ДИМИТЪР ТАБАКОВ (1879-1973)

Димитър Стефанов Табаков е роден на 21 ноември 1879 г. в гр. Сливен. Почива в родния си град на 24 февруари 1973 г.
Завършва математика (1903) във Физико-математическия факултет (ФМФ; дн. ФМИ) на Висшето училище (от 1904 – Софийски университет).
Специализира геометрия в Страсбург (1903-1904) и Нанси (1904-1905).

Научни степени и звания

Доктор на математическите науки на Университета в Пиза, Италия (1929).
Извънреден професор по време на кризата в Софийския университет (1907-1908). Редовен доцент (1920), извънреден професор (1923), редовен професор (1941-1948) във ФМФ (дн. ФМИ) на Софийския университет.

0047-O-Visshe_Obr-II_pok-1933

Преподаватели и студенти . от ФМФ-СУ, 1933 г. Седнали от ляво надясно: втори – Н. Бонев, пети – Ив. Ценов, следван от Л. Чакалов, К. Попов, Д. Табаков, последен – Г. Брадистилов. На втория ред последен – Бл. Долапчиев, непосредствено зад него Б. Петканчин. На петия ред, последен вдясно – Хр. Караниколов.

Ръководни длъжности

Ръководител на катедрата по геометрия (1929-1948) във ФМФ (дн. ФМИ) на Софийския университет.

Основни научни интереси

Геометрия. Основоположник на българската геометрия във висшето образование.

Випуск 1943 г. на ФМФ. На втория ред от ляво надясно: трети – Благовест Долапчиев, следван от Боян Петканчин, Кирил Попов, Любомир Чакалов, Димитър Табаков, Аркадий Стоянов, Любомир Илиев.

Лекции

Аналитична геометрия (1926-1943), Дескриптивна геометрия, Проективна геометрия (1927-1941), Висша геометрия (1927-1948) във  ФМФ на Софийския университет,  Дескриптивна геометрия  във Висшите технически училища на гр. Варна (1945-1951) и на  гр. Русе (1951-1953).

0058-U-Tabakov-Dif_geom-1926

Диференциална геометрия (1926)

0058c-U-Tabakov-Dolapchiev-Deskr_Geom-1946

Дескриптивна геометрия (1945)

 

Членство в научни организации

Почетен член на Българското Физико-математическо дружество (ФМД) и на Съюза на математиците в България (СМБ).

Отличия

Заслужил деятел на науката, Народен деятел на науката (1969), Орден  Кирил и Методий I ст.  Професионалната гимназия по икономика в Сливен носи неговото име.

Библиография

  1. Алманах на СУ „Св. Климент Охридски”. Университетско издателство „Климент Охридски”, 1988, том І, с. 596 и том ІII, с. 762.
  2. Енциклопедия България. Издателство на БАН, 1988, том 6, с. 588.

(Съставил: Р. Калтинска)

начало