ДИМИТЪР ТАБАКОВ (1879-1973)

Димитър Стефанов Табаков е роден на 21 ноември 1879 г. в гр. Сливен. Почива в родния си град на 24 февруари 1973 г.
Завършва математика (1903) във Физико-математическия факултет (ФМФ; дн. ФМИ) на Висшето училище (от 1904 – Софийски университет). Специализира геометрия в Страсбург (1903-1904) и Нанси (1904-1905).

Научни степени и звания

Доктор на математическите науки на Университета в Пиза, Италия (1929).
Извънреден професор по време на кризата в Софийския университет (1907-1908). Редовен доцент (1920), извънреден професор (1923), редовен професор (1941-1948) във ФМФ (дн. ФМИ) на Софийския университет.

0047-O-Visshe_Obr-II_pok-1933

Преподаватели и студенти . от ФМФ-СУ, 1933 г. Седнали от ляво надясно: втори – Н. Бонев, пети – Ив. Ценов, следван от Л. Чакалов, К. Попов, Д. Табаков, последен – Г. Брадистилов. На втория ред последен – Бл. Долапчиев, непосредствено зад него Б. Петканчин. На петия ред, последен вдясно – Хр. Караниколов.

Ръководни длъжности

Ръководител на катедрата по геометрия (1929-1948) във ФМФ (дн. ФМИ) на Софийския университет.

Основни научни интереси

Геометрия. Основоположник на българската геометрия във висшето образование. На него принадлежи първата българска научна публикация по математика в чужбина през 1907 г.

Лекции

Аналитична геометрия (1926-1943), Дескриптивна геометрия, Проективна геометрия (1927-1941), Висша геометрия (1927-1948) във  ФМФ на Софийския университет,  Дескриптивна геометрия  във Висшите технически училища на гр. Варна (1945-1951) и на  гр. Русе (1951-1953).

0058-U-Tabakov-Dif_geom-1926

Диференциална геометрия (1926)

0058c-U-Tabakov-Dolapchiev-Deskr_Geom-1946

Дескриптивна геометрия (1945)

]

Членство в научни организации

Почетен член на Българското Физико-математическо дружество (ФМД) и на Съюза на математиците в България (СМБ).

Отличия

Заслужил деятел на науката, Народен деятел на науката (1969), Орден  Кирил и Методий I ст.  Професионалната гимназия по икономика в Сливен носи неговото име.

Випуск 1943 г. на ФМФ. На втория ред от ляво надясно: трети – Благовест Долапчиев, следван от Боян Петканчин, Кирил Попов, Любомир Чакалов, Димитър Табаков, Аркадий Стоянов, Любомир Илиев.

Библиография

  1. Алманах на СУ „Св. Климент Охридски”. Университетско издателство „Климент Охридски”, 1988, том І, с. 596 и том ІII, с. 762.
  2. Енциклопедия България. Издателство на БАН, 1988, том 6, с. 588.

(Съставил: Р. Калтинска)

начало