ПЕТЪР МАРТУЛКОВ (1867-1947)*

0030-P-Martulkov_BM

Петър Панов Мартулков е роден в гр. Велес (Македония) през 1867 г., починал през 1947 г. Баща му Пано Мартулков (воденичар) бил заточеник в Диарбекир.

Петър Мартулков завършва основно образование в родния си град с отличен успех. Училищното настоятелство на Велес му отпуска стипендия и го изпраща да учи в Солунската българска гимназия. Висше образование получава във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет също като стипендиант.

Учител

През първите години след дипломирането си учителства в Пазарджик. От 1904 до 1921 г. е преподавател по математика във II-ра Софийска мъжка гимназия. В продължение на две години е директор на Занаятчийското училище, след което преподава във висшия вечерен курс за подготовка на учители.

В Министерството на народното просвещение

През 1928 г. е назначен за началник на отделение средно и висше образование при Министерството на народното просвещение. Напуска министерството по собствено желание поради разногласия между него и представители на правителството.

Автор на учебници и книгоиздател

След напускането на министерството основава книгоиздателство. Издава учебници по математика и други предмети, както и географски карти.

Той е не само издател, но също и автор, и коректор. Написва и издава Сметанка (I—IV отделение), Формознание (I-IV отделение), аритметика и геометрия за прогимназиите, алгебра за гимназиите, сборници по алгебра и тригонометрия.

0021-U-Algebra_7-1928

Алгебра (1928)

Геометрия (1937)

0021a-U-Algebra_5-1942

Алгебра (1942)

0021b-U-Algebra_6-1944

Алгебра (1944)


*Ганчев, Иван, Диана Раковска, Тодор Стоилов, Йордан Динов. Обучението по математика у нас от 1878 г. до средата на ХХ век. // Български математици. – София : Народна просвета, 1987, c. 19 (тук добавени подзаглавия и снимки; съставил: Р. Калтинска).