Математици и информатици 1960-1980

Те формират четвъртото поколение – вече не само математици, но и първите информатици в България, възпитаници на Факултета по математика и информатика на Софийския университет и на Института по математика и информатика при БАН.

Още като студенти една част от тях се насочва към класическите структури на математиката. Друга част проявява интерес към една нова област – информатиката (тогава изчислителна математика и кибернетика). Те специализират Изчислителна математика във факултета, слушат лекции по програмиране на електронно-сметачни машини (дн. компютри), по теория на кибернетиката и пр., практикуват в Изчислителния център на Института по математика и информатика на БАН.
Част от тях специализират Изчислителна математика и кибернетика в Русия (тогава СССР).
Така прохожда първото поколение информатици в България, което полага основите на информатиката у нас (вж Начало на информатиката в България).

Списъкът по-долу на хабилитираните лица в периода 1960-1980 г. математици и информатици се предшества от имената на колеги от същото поколение, които започват успешно своя творчески път, имат безспорни постижения и вдъхват много надежди, но ни напускат рано: 

ХАБИЛИТИРАНИ 19601980

Списъкът по-долу на хабилитираните в този период математици и информатици е непълен. Липсват имена на колеги от различни висши училища и университети в София и страната.
Още в началото (2014) на проекта за създаване на този сайт, бяха разпратени писма до ръководствата на тези институции, но без резултат. Апелираме към посетителите на сайта за съдействие – списъкът е отворен за попълване с нови имена по всяко време.

1-ви ред: Б. Петканчин. 2-ри ред: Д Димитров, Д. Скордев, Т. Генчев (с вестник), Вл. Чакалов. 3-ти ред вляво: Яр. Тагамлицки, Д. Дойчинов.

Едър план вляво: Яр. Тагамлицки и Д. Дойчинов. Зад тях в дясно: Д. Скордев, Т. Генчев, Вл. Чакалов. Вдясно от момиченцето – Бл. Сендов.

На двете снимки: част от обичайна празднична манифестация преди 1988 г. , на която се виждат професори от третото поколение и някои от идващите след тях.

СПИСЪК НА ХАБИЛИТИРАНИ УЧЕНИ 1960-1980

 • В списъка по-долу за всяко лице са посочени трите имена, година на раждане (и смърт), научни звания (доцент, професор, член-кореспондент, академик) и годината на получаването им. Посочена е и институцията, присъдила първото звание (доцент).
 • В определен период от време званията в научните институти се различават от тези във висшите учебни заведения: старши научен сътрудник II степен, дн. доцент и  старши научен сътрудник I степен, дн. професор. Понастоящем тези звания са приравнени. В списъка по-долу се използва настоящата терминология.
 • Използват се означенията:
  ФМИ–СУ (Факултета по математика и информатика на Софийския университет)
  ИМИ–БАН (Института по математика и информатика на Българската академия на науките)
  ВЛТИ (Висш лесо-технически институт)
  ВПИ П. Хилендарски (дн. Пловдивски университет П. Хилендарски)
 • Върху повечето от имената в списъка има линк към техния ПРОФИЛ (структурирана информация за лицето).

А
Аргирова-Генчева, Татяна  (1931-2012)доц. (1969, ФМИ–СУ)
Б
Боянов, Борислав Дечев (1944–2009) – доц. (1977, ИМИ–БАН), проф. (1985)
Боянов, Кирил Любенов (1935), информатика, чл.-кор. (1989), акад. (2003)
Боянов, Тодор Петров (1942–2007)) – доц. (1977, ФМИ–СУ)
Бърнев, Петър Христов (1935–2010) – доц. (1965, ФМИ–СУ), проф. (1978)
Бъчваров, Стоян Христов (1940) – доц. (1980, ФМИ–СУ)
В
Веселинов, Васил Младенов (1942) – доц. (1977, ФМИ–СУ)
Въндев, Димитър Любомиров (1945–2004) – доц. (1979, ИМИ–БАН)
Г
Гаврилов, Михаил Борисов (1938 – 1998) – доц. (1972, ФМИ–СУ)
Генчев, Тодор Георгиев (1932 – 1998) – доц. (1965, ФМИ–СУ), проф. (1978)
Гьонов, Александър Величков (1922 ) – доц. (1953, ФМИ–СУ)
Д
Денев, Йордан Дечев (1941) – доц. (1978, ИМИ–БАН)
Денчев, Рачо Тодоров (1931) – доц. (1970, ФМИ–СУ), проф. (1975)
Димитров, Боян Недялков (1943) – доц. (1976, ФМИ–СУ)
Димитров, Димитър Георгиев (1930–1981) – доц. (1973, ФМИ–СУ)
Димовски, Иван Христов – доц. (1969, ИМИ–БАН), проф. (1982), чл.-кор. (1997)
Добрев, Димитър Минков (1932–1983) – доц. (1968, ФМИ–СУ)
Дойчинов, Дойчин Богданов (1926–1996) – доц. (1963, ФМИ–СУ), проф. (1977)
Дончев, Тодор (1931-1984) – доц. (1969, Висш машинно-електротехнически институт “В. И. Ленин” – Варна)
Дочев, Кирил Гечов (1930–1976) – доц. (1965, ФМИ–СУ)
Дуйчев, Йордан Симеонов (1912–1966) – доц. (1962, ФМИ–СУ)
З
Запрянов, Запрян Димитров (1933) – доц. (1972, ФМИ–СУ), проф. (1979)
И
Иванов, Цоло Пeтров (1943) – доц. (1976, ФМИ–СУ), проф. (2005)
Иванова-Каратопраклиева, Иванка Йорданова (1933) – доц. (1975, ФМИ–СУ), проф. (2000)
К
Каратопраклиев, Георги Димитров (1931–2016) – доц. (1969, ИМИ–БАН), проф. (1979)
Кендеров, Петър Стоянов (1943) – доц. (1974, ФМИ–СУ), проф. (1984), чл.-кор. (1984), акад. (1995)
Л
Лангов, Анани Сотиров (1935–2018 ) – доц. (1977, ФМИ–СУ)
Лилов, Любомир Кръстев (1942) – доц. (1976, ФМИ–СУ), проф. (1987)
Лозанов, Чавдар Георгиев (1946) – доц. (1986)
Лубих, Владимир Лудвиг (1931–2000) – доц. (1974)
Людсканов, Александър (1926–1976) – доц. (1968, ИМИ–БАН)
М
Марков, Константин Здравков (1945–2003) – доц. (1977, ФМИ–СУ), проф. (1989)
Марков, Светослав Маринов (1943) – доц. (1984, Единен център по биология при БАН), доктор (1979, ФМИ-СУ), д.м.н (2004, ИМИ-БАН). проф.(2005, ИМИ-БАН)
Мартинов, Никола Йорданов (1930–1998) – доц. (1969, ФМИ–СУ)
Минков, Никола Дебелдялски (1914–1958) –проф. (1958 – посмъртно ВЛТИ)
Монов, Борислав – доц. (1974–1976), Висш машинно-електротехнически институт “В. И. Ленин” – София)
Н
Недев, Стоян Йорданов (1942–2015) –  доц. (1976, ИМИ–БАН), проф. (1986)
О
Обретенов, Апостол  Апостолов (1930–1997) – доц. (1967, ИМИ–БАН), проф. (1981)
П
Паскалев, Георги Иванов (1932–2004) – доц. (1966, ВПИ П. Хилендарски), проф. (1978)
Пенков, Боян Иванов (1927–2016) – доц. (1965, ФМИ–СУ)
Петков, Веселин Михайлов (1942) – доц. (1977, ФМИ–СУ), проф. (1988)
Попиванов, Недю Иванов (1948) – доц. (1980, ФМИ–СУ), проф. (1989)
Попиванов, Петър Радоев (1946) – доц. (1979, ИМИ–БАН), проф. (1988), чл.-кор. (1995), акад. (2003)
Попов, Васил Атанасов (1942–1990) – доц. (1974, ИМИ–БАН ), проф. (1981), чл.-кор. (1984)
Проданов, Иван Рачев (1935–1985) – доц. (1967, ФМИ–СУ), проф. (1985)
Р
Русев, Петър Кирилов (1931) – доц. (1968, ИМИ–БАН), проф. (1984)
С
Сендов, Благовест Христов (1932) – доц. (1963, ФМИ–СУ), проф. (1968), чл.-кор. (1974), акад. (1981)
Скордев, Генчо  Светославов (1943) – доц. (1976, ФМИ–СУ), проф. (1985), чл.-кор. (1989)
Скордев, Димитър Генчев (1936) – доц. (1965, ФМИ–СУ), проф. (1989)
Станилов, Грозьо Иванов (1933) – доц. (1971, ИМИ–БАН), проф. (1983)
Т
Томов, Валентин Томов (1935–1995) – доц. (1977, ИМИ–БАН), проф. (1989)
Троянски, Станимир Любенов (1944) – доц. (1976, ФМИ–СУ), проф. (1985), чл.-кор. (1989), акад. (2003)
Х
Хаджииванов, Николай Георгиев (1938–2019) – доц. (1971, ФМИ–СУ), проф.(1992), акад. (2010)
Ч
Чакалов Владимир (1929–2019)
Чобанов, Иван Георгиев (1923–1997) – доц. (1965, ФМИ–СУ), проф. (1971)
Ш
Шопов, Петър Панчев (1921) – доц. (1966, ВПИ П. Хилендарски)
Шопова, Димитричка Неделчева (1917–2013) – доц. (1974, ФМИ–СУ)

Съставил: Р. Калтинска

начало