Петър Кендеров (1943)

Петър Стоянов Кендеров е роден на 05.04.1943 г. в гр. Пазарджик.
Учи математика във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет (1960-1963) и в Механо-математическия факултет на Московския държавен университет (1963–1966).
От 1967 г. до 1970 г. е аспирант в Московския държавен университет.
Стипендиант на Фондация Александър фон Хумболдт в Университета в град Франкфурт на Майн (1978-1979) и на Университета в Байройт (1998-1999).

Научни степени и звания

Кандидат на физико-математическите науки (дн. доктор, 1970), доктор на математическите науки (дмн, 1982). Научен сътрудник (1970), старши научен сътрудник II ст. (дн. доцент, 1974), старши научен сътрудник I ст. (дн. професор, 1983) в Института по математика с Изчислителен център (дн. ИМИ) при БАН. Член-кореспондент (1985) и академик (1995) на БАН.

Ръководни длъжности

 • Ръководител на секция Изследване на операциите (1979–1993, 1999–2003), заместник-директор (1978-1988) и директор (1989–1993) на Института по математика и информатика (ИМИ) при БАН.
 • Секретар на Събранието на академиците и член-кореспондентите при БАН (1994–2002).
 • Председател на Висшата атестационна комисия към Министерски Съвет на Република България (2003- 2009).
 • Председател (1998–2012 г.) и почетен председател от 2015 г. на Международна Фондация Св. Св. Кирил и Методий, София.
 • Председател на Управителния съвет на Съюза на математиците в България (СМБ, 2012–2017)
 • Вице-президент (1996–2000), Старши вице-президент (2000–2004) и Президент (2004–2008) на Световната федерация на математически и национални състезания (WFNMC), базирана в Канбера, Австралия.
 • Член (2002–2006)  на Изпълнителния комитет на Международната комисия по математическо образование (ICMI) на Световния математически съюз (IMU).

Основни научни направления

Топология, Функционален анализ, Изпъкнал анализ, Оптимизация, Вариационни принципи, Топологични игри, Изследователски подход в образованието.
Автор на над 90 статии в международни и български списания, повечето от които с импакт фактор.
Автор на над 50 статии, свързани с въвеждането на изследователския подход в образованието по математика, с откриването и развитието на млади таланти в областта на математиката и информатиката.

Лекции

Анализ, Линейна алгебра, Линейно оптимиране, Математическо оптимиране, Изследване на операциите.

Членство в научни организации

Член на Съюза на математиците в България (СМБ).

Сътрудничество

 • Член на издателски съвет на списание: Set Valued Analysis, Kluwer Academic Publishers, Netherlands; Journal of Convex Analysis, Heldermann Verlag, Berlin; Carpathian Journal of Mathematics, University of Baia Mare, Romania; Matematichki Vestnik, Serbian Mathematical Society, Belgrade; Mathematica Balkanica, Mathematical Society of South-Eastern Europe; Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, Bulgaria.
 • Член на издателски съвет на списание: Set Valued Analysis,  NetKluwer Academic Publishers,herlands; Journal of Conv
 • Съосновател е на списанието за учители и ученици Mathematics and Informatics Quarterly, издавано на английски език от Сингапурско издателство.
 • Гостуващ професор в редица чуждестранни университети – Генуа и Милано (Италия), Мурсия (Испания), Уотърлуу (Канада), Лимож (Франция), Оукланд и Уайкато (Нова Зеландия), Нюкасъл (Австралия).

Отличия

 • Награда за млади изследователи на Балканския математически съюз (1973), Национална награда по математика за млад изследовател (1977).
 • Съвместна награда Академик Никола Обрешков на БАН и Софийския университет (1982).
 • Почетен знак на БАН Марин Дринов (2003).
 • Почетен член на Академичната общност по компютърни системи и нформационни технологии в България (2007). Годишна награда на Българската асоциация по информационни технологии (2008).
 • Медал на Центъра за съвършенство в образованието, Виржиния, САЩ (2009).
 • Награда Пол Ердьош от Световната федерация на националните математически сътезания (WFNMC) (2014).
 • Почетен доктор на: Пловдивски университет (2000), Университета в Байа Маре, Румъния (2003), Русенски университет (2010), Благоевградски университет (2013).

Източници

  1.  25 години Хумболдтов съюз в България. Редактор Илза Пъжева. Изд. “Фабер”, 2017, ISBN 978-619-0677-0, с. 206-211.
  2. Енциклопедия А–Я. – София : ИК Труд, 2007, с. 526
  3. Информация предоставена от Петър Кендеров.

(Съставил: Р. Калтинска)