Член-кореспонденти в областта на математиката и информатиката

В списъка по-долу за всеки член-кореспондент са указани областта на знание (математика, информатика), научното звание и годината на присъждането му. Използвани са следните съкращения:

чл.-кор. – член-кореспондент
доп. чл. – дописен член

Член-кореспонденти

Атанасов, Красимир Тодоров (1954) – математика, чл.-кор. (2012)

Брадистилов, Георги Делчев (1904-1977) – математика, чл.-кор. (1967)

Данов, Красимир Димитров (1956) – математика, чл.-кор. (2012)

Димовски, Иван Христов (1934) – математика, чл.-кор. (1997)

Долапчиев, Благовест Иванов (1905-1974) – математика, чл.-кор. (1967)

Иванов, Стефан Петров (1957) – математика, чл.-кор. (2014)

Маргенов, Светозар Димитров (1953) – математика, чл.-кор. (2014)

Мушкаров, Олег Кръстев (1951) – математика, чл.-кор. (2012)

Николов, Николай Маринов (1969) – математика, чл.-кор. (2018)

Попов, Васил Атанасов (1942-1990) – математика, чл.-кор. (1984)

Попов, Кирил Георгиев (1870-1927) – математика, доп. чл. (1919)

Радев, Стефан Петров (1942) – математика, чл.-кор. (2004)

Скордев, Генчо Светославов (1943) – математика, чл.-кор. (1989)

Тагамлицки, Ярослав Александров (1917-1983) – математика, чл.-кор. (1961)

Хорозов, Емил Иванов (1949) – математика, чл.-кор. (2004)

(Съставил: Р. Калтинска)

 

­