Генчо Скордев (1943)

Генчо Светославов Скордев е роден на 06.01.1943 г. в гр. Казанлък.
Завършва Механо-математическия факултет на Московския Държавен Университет, специалност математика (1966) и редовна аспирантура в същия университет (19671970).
Специализира топология в Чикагския университет, САЩ (1973) и топологически методи в нелинеен анализ в Университета в Бремен, Федерална Република Германия (1980-1981).

Научни степени и звания

Кандидат на Физико-математическите науки (дн. доктор, 1970), Доктор на математическите науки (дмн, 1983).
Доцент (1976) и професор (1985) във Факултета по математика и механика (дн. ФМИ) на Софийския университет.
Член-кореспондент (1989) на Българската академия на науките (БАН).

Ръководни длъжности

Ръководител (1982-1988) на сектор Обучение по математика и информатика към Единния център по математика и механика (ЕЦММ, вж История на ИМИИстория на ФМИ). Декан (1983-1989) на Факултета по математика и механика (дн. ФМИ) на Софийския университет. Научен секретар (19781983) на Института по математика и механика с Изчислителен център (ИМ с ИЦ, вж История на ИМИ) при БАН.

Основни научни направления

Топология, Математическо образование.

Лекции

Във Факултета по математика и механика (дн. ФМИ) на Софийския университет: Хомотопична топология (1971-1972), Аналитична геометрия (1972-1973), Числени системи (1977-1980), Методологически въпроси на анализа, Диференциална топология (1981-1983), Методика на математиката (1983-1985), Математически анализ (1984), Съвременен училищен курс по математика (1984-1985), Топология (от 1986).
Във Висшия педагогически институт, Пловдив (дн. Пловдивски университет Паисий Хилендарски): Диференциално и интегрално смятане (1971-1973).

Членство в научни организации

Член на Съюза на математиците (СМБ) в България (от 1971).

Сътрудничество

Главен редактор на сп. Образованието по математика и информатика (1985-1990). Член на редколегиите на сп. Математика и на сп. Journal of Fixed Point Theory and Applications (от 2006).

Отличия

Награда Никола Обрешков (1985). Почетен знак на Софийския университет със синя лента (2004).

Библиография

  1. Алманах на СУ Климент Охридски : Том IIІ, ПЯ. – Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1988, с. 550-551
  2. Недев, Стоян Й., Петър Ст. Кендеров. Член-кореспондент Генчо Скордев на 70 години. // Математика и математическо образование : Доклади от 40-та Пролетна конференция на СМБ, Боровец, април 2–6, 2013, с. 54-60
  3. Ciriculum Vitae, предоставен от Генчо Скордев (на английски), 2013.

 

(Съставил: БИМИ; ред. А. Овадиев)