Средното образование 1878–1899*

През първите години след Освобождението програмата на Габровската гимназия от 1872 г. става база за учебните програми по математика.
Но учебното съдържание по математика значително се обогатява още през 1882 г., когато са включени нови теми в съществуващите математически дисциплини и въведени нови предмети в средните училища.

С програмата от 1885 г. се разширява съдържанието на учебния материал по алгебра, планиметрия, стереометрия и тригонометрия.
Това личи например по задачите давани на зрелостни изпити в гимназиите през последното десетилетие на 19 в., събрани от Благой Димитров в Математически сборникъ (вж. по-долу целия сборник).
Също и от Начална алгебра на Иван Гюзелев, издадена през 1893 г., на чиято корица е отбелязано, че тя е съставена според програмата на средните училища (вж. по-долу съдържанието на учебника). 

Иван Гюзелев. Начална алгебра (1893)

Михаил Квартирников. Елементарна планиметрия, Сборник (1894)

Сериозна авторска, преводаческа и издателска дейност през този период развиват (по азбучен ред):

Първият оригинален наш учебник по геометрия след Освобождението (отпечатан 1894 г.) се дължи на Михаил Квартирников.

Библиография

  1. * Ганчев, Ив., Д. Раковска и др. Обучението по математика у нас от 1878 г. до средата на ХХ век. //  Български математици. – София : Народна просвета, 1987, с. 15-20  (тук извадка от текста и добавена снимка; съставил: Р. Калтинска).
  2. Бучков, Нестор Ат. Математика и математици. Спомени. //Юбилеен сборникъ на физико-математическото дружество въ София по случай 40 годишния му юбилей, София, 1939, с. 91-92.