ЦАНКО АРНАУДОВ*

Цанко С. Арнаудов е роден в Габрово на 29 септември 1866 г.

Учител

След завършване на гимназия в родния си град, работи там като учител първо в основно училище, а после в девическата гимназия. Една година по-късно става главен учител на гимназията и на началните училища в Габрово. Преподава и дескриптивна геометрия във Варненската гимназия.

Студент в Русия

След това заминава за Одеса и завършва математика в Новоросийския императорски университет.

Отново в България

През 1892 г. е назначен за окръжен училищен инспектор в Пловдив. От 1898 г. учителства последователно в I и II мъжка и в I девическа гимназии в София ([2]).

През август 1913 г. е назначен за главен секретар на Министерството на народното просвещение.

Автор

0078-Arnaudov-Nizsha_matem-1895

Низша математика – превод на Ц. Арнаудов (1895)

Автор е на следните учебници, издадени в Пловдив:

  1. Геометрия с геометрично чертане за I клас, 1896.
  1. Геометрия с геометрично чертане за II клас, 1897.
  1. Геометрия с геометрично чертане за III клас, 1897.
  1. Аритметика за I клас, 1896.
  1. Аритметика за III клас, 1897.
  1. Аритметика за V отделение и I клас, 1897.


  1. * Ганчев, Иван, Диана Раковска, Тодор Стоилов, Йордан Динов. Обучението по математика у нас от 1878 г. до средата на ХХ век. // Български математици. – София : Народна просвета, 1987, c. 16 (тук извадки от текста, добавени подзаглавия и снимка, съставил Р. Калтинска).
  2. Бучков, Нестор Ат. Математика и математици. Спомени. //Юбилеен сборникъ на физико-математическото дружество въ София по случай 40 годишния му юбилей, София, 1939, с. 91-92.