ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ

ТРЕТО ПОКОЛЕНИЕ (1940-1959)

След Втората световна война (1945) Физико-математическият факултет (дн. Факултет по математика и информатика) на Софийския университет сменя няколко пъти името си. Затова в текста по-долу за краткост е назоваван само Факултетът, независимо от името му през даден период.

Третото поколение преподаватели-математици във Факултета включва (по азбучен ред) професорите

и доцентите Йордан Дуйчев и Петко Иванов. Асистент (1930-1931) към катедрата по Висш анализ, с ръководител проф. Любомир Чакалов, е Иван Попов.

0047a-O-Vipusk-1943

Випуск 1943 г. на ФМФ. На втория ред от ляво надясно: трети – Благовест Долапчиев, следван от Боян Петканчин, Кирил Попов, Любомир Чакалов, Димитър Табаков, Никола Обрешков, Любомир Илиев

 

Те, преподаватели и учени, продължават и доразвиват съградените в образованието и науката традиции на Факултета. Но тяхна и лично на акад. Любомир Илиев е и заслугата, че във Факултета през 1959 г. се поставя началото на една нова област – информатиката, по-точно – поставя се началото на информатиката в България.

Любомир Илиев, Боян Петканчин, Георги Брадистилов, Алипи Матеев

0125b-O-Mateev-Tag-Petk-Iliev-Man

Ал. Матеев, Яр. Тагамлицки, Б. Петканчин, Л. Илиев, Сп. Манолов – 1979

 

В този период във Факултета работят много млади асистенти, от които след 1959 г. постепенно се формира следващото – четвърто поколение математици и първо поколение информатици (вж История на ФМИ).

Източници

Илиев, Любомир. Университетското образование по математика в България набираше сили. // 100 г. Математика в Софийския университет „Климент Охридски” … и математик на този свят. – София: Съюз на математиците в България, 1990, с. 4-26.

(Съставил: Р. Калтинска)

начало