ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ (1906-1972 )

0112-P-G_Georgiev

Георги Иванов Георгиев е роден на 26 ноември 1906 г. в село Раднево, Старозагорски окръг. Починал на 4 юли 1972 г.  в София. Завършва гимназия в Разград. Следва математика във Физико-математическия факултет на Софийския университет и завършва през 1930 г. Специализира математика в Полша.

Учителства последователно в Плевенската гимназия (1939-1940) и във II Софийска мъжка гимназия (1941-1947).

Научни степени и звания

Доктор на Вършавската политехника. Доцент (1947) и професор (1949) във Варненския държавен университет Св. Кирил Славянобългарски. Професор в катедрата по математика на Софийската държавна политехника (1950).

Ръководни длъжности

Ректор на Варненски държавен университет Св. Кирил Славянобългарски (19481949). Ръководител на катедрата по математика в Минно-геоложкия институт в София (1951-1962).

Научни интереси

Топология, математически анализ, теорията на числата.

Лекции

Математически анализ. Написва учебниците Математически анализ. Кратък курс, Математически анализ (I и  II част), претърпели няколко издания.

Сътрудничество

Делегат на конгреса на математиците в Румъния (1948).

Отличия

Орден Кирил и Методий и др.

Библиография

Георгиев, Н., Ив. Иванов, Вл. Чакалов. Георги Георгиев. // Български математици.  – София : Народна просвета, 1987, с. 196-198

(Съставил: Р. Калтинска)