Български математици – електронна версия

 

Български математици. Съставители Иван Чобанов и Петър Русев. – София :  Народна просвета,  1987, 312 с.
Техническа редакция на електронната версия: Румян Лазов

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор
Математическите знания у нас до 1878 г. и авторите на първите ни учебници по математика
Обучението по математика у нас от 1878 г. до средата на XX в
Иван Гюзелев (1844—1916)
Иван Салабашев (1853—1924)
Атанас Тинтеров (1856—1927)
Емануил Иванов (1857—1925)
Антон Шоурек (1857—1926)
Антон Червенаков за Антон Шоурек
Благовест Долапчиев за Антон Шоурек
Боян Петканчин за Антон Шоурек
Никола Бонев за Антон Шоурек
Петко Иванов за Антон Шоурек
Михаил Квартирников (1862 —1950)
Спиридон Ганев (1869—1961)
Димитър Табаков (1879—1973)
Кирил Попов (1880—1966)
Дойчин Дойчинов за Кирил Попов
Борис Попов за Кирил Попов
Асен Дацев за Кирил Попов
Демографията и Кирил Попов
Иван Ценов (1883—1967)
Любомир Чакалов (1886—1963)
Кирил Попов и Аркадий Стоянов за Любомир Чакалов
Любомир Чакалов за себе си
Теореми за средните стойности у Любомир Чакалов
Квадрируемите лунички у Чакалов
Любомир Чакалов и елементарната математика
Атанас Радев (1886—1970)
Никола Обрешков (1896—1963)
Алипи Матеев за Никола Обрешков
Нули на полиномите у Н. Обрешков
Диофантовите апроксимации в творчеството на Н. Обрешков
Математици, участвали в подготовката и провеждането на Септемврийското антифашистко въстание през 1923 година
Петко Иванов (1896—1982)
Аркадий Стоянов (1896—1963)
Никола Кърджиев за Аркадий Стоянов
Милка Бракалова-Райнова (1897—1978)
Борис Божилов (1897—1970)
Никола Павлов (1900—1978)
Георги Брадистилов (1904—1977)
Благовест Долапчиев (1905—1974)
Спомени за моя чичо Благовест Долапчиев
Колеги и ученици на Благовест Долапчиев за него
Благовест Долапчиев: “Ново преселение”
Раденко Раденков (1906—1959)
Георги Георгиев (1906—1972)
Христо Караниколов (1910—1975)
Емануил Симеонов (1911—1967)
Йордан Дуйчев (1912—1966)
Никола Минков (I 914—1958)
Алипи Матеев (1914—1979)
Любомир Илиев за Алипи Матеев
Христо Христов за Алипи Матеев
Спас Манолов за Алипи Матеев
Иван Проданов за Алипи Матеев
Мария Матеева за Алипи Матеев
Ярослав Тагамлицки (1917—1983)
Тодор Генчев за Ярослав Тагамлицки
Иван Проданов за Ярослав Тагамлицки
Владимир Чакалов за Ярослав Тагамлицки
Александър Людсканов (1926—1976)
Димитър Димитров (1930—1981).
Кирил Дочев (1930—1976)
Борислав Монов (1930—1976)
Тодор Дончев (1931—1984)
Димитър Добрев (1932—1981)
Николай Стоев (1933—1984)
Иван Байчев (1933-1968)
Иван Проданов (1935—1985)
Дечко Митов (1943—1983)
Владимир Чуканов (1944—1983)
Янко Кинтишев (1945—1977)
Стойчо Якимов (1946—1979)
Ваня Якимова за Стойчо Якимов
Георги Ямуков (1948—1976)
Димитър Хаджиев (1949—1985)