Колекция

В Института по математика и информатика (ИМИ) при БАН (София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8) съществува скромна музейна сбирка Математиката и информатиката в България (ет. 3, ст. 304).
Тя е проект на ИМИ по идея на акад. Юлиан Ревалски и реализация (събиране на артефактите и експозиция) на доц. д-р Румена Калтинска.

Сбирката е открита на 25.Х.2017 г. по повод  70-годишнината на Института по математика и информатика (ИМИ) при БАН. Снимките при откриването са дело на Ани Самева.

ДАРИТЕЛИ
Всички експонати в сбирката са дар от колеги и други частни лица, от Библиотеката на ИМИ, от институти при БАН, от Факултета по математика и информатика (ФМИ) и Физическия факултет на Софийския университет. Имената на дарителите са отбелязани върху табелките към експонатите. Няколко имена: акад. К. Боянов,  проф. дмн Вл. Чакалов, акад. Бл. Сендов, акад. П. Попиванов, акад. П. Кендеров, акад. Ю. Ревалски, Р. Лазов, доц. д-р Пл. Матеев, проф. Евг. Кирацов и Мая Светославова от ИЕМПАМ-БАН, доц. д-р Цв. Попов (Физически факултет на СУ) и други.

СПОНСОРИ
Материалното обзавеждане на експозицията (витрини, секции и пр.) е реализирано с финансовата помощ на спонсорите Американска фондация за България и фондация Георги Чиликов. Те са спонсори и на настоящия виртуален музей на Математиката и информатиката в България (ММИБ).

ЕКСПОЗИЦИЯ
Сбирката съдържа артефакти в следните направления:

Книги и учебници

  • Книги и учебници, издадени през ХIХ в. и през първата половина на ХХ в., са подредени хронологично във витрини. Книгите и учебниците, които не са изложени във витрина, заедно с наличните втори екземпляри на тези от витрините, са подредени в Библиотека и са достъпни за разглеждане на място.


  • Два постера над витрините са посветени на автори и просветни дейци в средното и висшето образование у нас в периода от Освобождението (1878) до началото на Втората световна война (1939). Постерите съдържат техни портрети и кратка информация за тях. Пълна информация може да се получи на място от настоящия сайт, достъпен чрез компютър в залата на музейната сбирка. Постерите са дело на Румян Лазов.

Ръкописи

  • Ръкописи на статии и писма на видни български математици. Част от тях са сложени в албум, достъпен за разглеждане. Останалите ръкописи се съхраняват в архива на музея.
  • Списъци с ръчно нанесени оценки на първите студенти (випуски 1959/1960–1965/1966) със специалност Изчислителна математика от изпитите им по дисциплини, свързани с информатиката. Подредени са в албум, достъпен за разглеждане.

Отличия

Грамоти, ордени, медали и други отличия, присъждани на наши видни математици и информатици. Подредени са във витрина.

Албуми с ръкописи

Отличия на акад. Любомир Чакалов

Сметачни средства

  • Механични – абак, сметала и пр. Изложени са във витрина.
  • Eлектронни. Предимно образци от началото на българската изчислителна техника. Част от тях са изложени във витрини, други (някои работещи) са разположени на открито върху маса.
  • Постер, посветен на първия Изчислителен център в България (дело на Р. Калтинска).

Механична и електронна сметачна техника. Постер, посветен на Изчислителния център.

Правец 8 и Правец 16 (работещ)

 

ДОБРЕ ДОШЛИ!