Механични сметачни средства

Във витрина са изложени някои от най-разпространените средства за смятане преди появата на електронната техника:

  • АБАК. Използван е в България до средата на 19 в. (Дар от проф. дпн Иван Ганчев)
  • СМЕТАЛО. Два броя руски сметала (Дар от чл.-кор. проф. дмн Иван Димовски)
  • ЛОГАРИТМИЧНА ЛИНИЯ (Дар от доц. д-р Пламен Матеев)
  • КОМПЛЕКТ ПЕРГЕЛИ ЗА ЧЕРТАНЕ(Дар от доц. д-р Румена Калтинска)

Абак

Сметала, логаритмична линия, пергели