КНИГИ и УЧЕБНИЦИ

Всички книги и учебници в музейната сбирка са разпределени в две групи:

Във всяка група, една част от експонатите са подредени във витрини, останалите са разположени в Библиотека и са достъпни за разглеждане на място.

Витрини
Те са общо три и съдържат книгите и учебниците издадени през ХIХ в. (в една витрина) и някои от издадените през първата половина на ХХ в. (в две витрини). Подредени са хронологично.

Библиотека
Съдържа книгите и учебниците издадени през първата половина на ХХ в., които не са изложени във витрините, заедно с наличните втори екземпляри на тези от трите витрини. Подредени са в пет раздела:

  • Книги и учебници издадени през ХIХ в.
  • Математика и математици
  • Информатика и информатици
  • Средно образование
  • Висше образование

Към всеки раздел има списък на книгите в него.