Електронни сметачни средства

През 1961 г. в Математическия институт (дн. ИМИ) при БАН се обособява първият Изчислителен център в България. Той става родоначалник на изчислителната техника в България.
В него се създават:

 • първият български компютър (лампов) ВИТОША (1962-1963);
 • първият електронен калкулатор у нас – ЕЛКА 6521 (1965) – един от първите калкулатори в света, чието име остава дълго време нарицателно за всички видове калкулатори у нас;
 • ЕЛКА 22 и ЕЛКА 25 (1966);
 • контролер за връзка между съветския компютър Минск 32 и произвежданите тогава в България дискови устройства, който намира широко разпространение в Съветския съюз (дн. Русия) и специално в нейния ядрен център гр. Дубна.

Експонатите, с които разполага музейната сбирка са изброени по-долу.

Части от ЕСМ ВИТОША

 • Част (шаси) от регистър на Витоша представляваща клетка за съхраняване на два бита информация. (Дар от акад. Кирил Боянов)
 • Електронна лампа, част от захранването на ВИТОША.  (Дар от акад. Кирил Боянов)

ЕСМ ВИТОША

Шаси от регистър на ЕСМ ВИТОША

Калкулатори

 • ЕЛКА 51. България.
 • ЕЛКА 130. България. (Дар от акад. Кирил Боянов)
 • ЭЛЕКТРОНИКА МК-54. Програмируем. СССР (дн. Русия), 1982.

Компютри

 • SHARP РС-1500А с принтер SHARP CE-150. Джобен компютър. Япония, 1983. (Дар от чл.-кор. проф. дмн Иван Димовски)
 • ПРАВЕЦ 8. Персонален компютър. България, 1986. (Дар от доц. д-р Цвятко Попов, Физически факултет, СУ)
 • ПРАВЕЦ 16. Персонален компютър. България, 1988. (Дар от Мая Светославова, ИЕМПАМ-БАН)
 • ORTHO LP-286N. Лаптоп. (Дар от Кремелина Черкезова)
 • AI ELECTRONICS ai-PC 16. Лаптоп. Япония, 1989. (Дар от акад. проф. дмн Петър Кендеров)

калкулатори: Елка 130, Електроника МК-54, Елка 51 (програмируем)

Български компютри: Правец 8 и Правец 16 (работещ)

Перфолента, перфокарти, дискети

Носители на информация

и устройства за вход и изход

 • Перфолента, перфокарти.
  (Дар от Таня Пархоменко)
 • Дискети 3.5, 5.25 и 8 инча.
 • Флопи-дисково устройство
  за дискети 5.25 инча. България,
  1985.

Печатащи устройства

 • БУЛТЕКСТ 100. Матричен принтер, съвместим с ПРАВЕЦ 8 и ПРАВЕЦ 16. България, СК “ОРГ. ТЕХНИКА”, Пловдив. (Дар от проф. Евгени Кирацов, ИЕМПАМ-БАН)
 • БУЛТЕКСТ 200. Матричен принтер, съвместим с ПРАВЕЦ 8 и ПРАВЕЦ 16. България, СК “ОРГ. ТЕХНИКА”, Пловдив.
 • M 80. Матричен принтер, съвместим с ПРАВЕЦ 8 и ПРАВЕЦ 16. България.
 • Robotron K 6304. Принтер. ГДР (дн. Германия).
 • Robotron K 6314. Принтер. ГДР (дн. Германия).
 • SEIKOSHA GP 100A Mark II. Принтер. Япония.
 • Микроника ПР 297. Плотер. ЗПК Габрово, България. (Дар от акад. проф. дмн Юлиан Ревалски)

Факс-модеми

3Com RS-232-56K. Телефонен факс-модем. Ирландия, 1998. (Дар от ИМИ-БАН)