Отличия

Музейната сбирка разполага засега само с отличия на акад. Любомир Чакалов, изброени по-долу. Предоставени са от неговия син проф. Владимир Чакалов.

Ордени:

  • 19.II.1878 с лилава лента
  • За гражданска заслуга с трикольор
  • Народна република България І ст. (1956)
  • Георги Димитров (1959)
  • Кирил и Методий І ст.

Награди:

  • Лауреат на Димитровска награда І ст. (1950)
  • Народен деятел на науката (1963)

Ордени

Народен деятел на науката