ЛЮБОМИР ЧАКАЛОВ (1886-1963)

Любомир Николов Чакалов е роден на 6 февруари 1886 г. в гр. Самоков. Почива на 11 септември 1963 г. в гр. София. Завършва Пловдивската мъжка гимназия през 1904 г.

Следва математика и физика във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет (1904-1907), в Загреб и Белград (1907-1908).
Специализира в Лайпциг и в Гьотинген (1910-1912), в Париж, Пиза и Неапол (1924-1927).

Встъпителната лекция на доц.Л. Чакалов

Научни степени и звания

Асистент (1909), доцент (1914), извънреден професор (1919), професор (1922) във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет.
Доктор по математика на университета в Неапол (1925).
Дописен член (1925; дн. член кореспондент), действителен член (1930; дн. академик) на БАН

 

0047-O-Visshe_Obr-II_pok-1933

Преподаватели и студенти . от ФМФ-СУ, 1933 г. Седнали от ляво надясно: втори – Н. Бонев, пети – Ив. Ценов, следван от Л. Чакалов, К. Попов, Д. Табаков, последен – Г. Брадистилов. На втория ред последен – Бл. Долапчиев, непосредствено зад него Б. Петканчин. На петия ред, последен вдясно – Хр. Караниколов.

Ръководни длъжности

В Българска академия на науките: секретар (1934, 1936-1937), председател на Природо-математическия клон (1937-1938), ковчежник (1939-1947) и секретар на Физико-математическия клон (1947-1949) и на Отделението за математически и физически науки (1949-1962).

В Софийския университет: ръководител на Катедрата по Висш анализ (1922-1952) във  ФМФ (дн. ФМИ) и декан на факултета (1923-1924). Ректор на университета (1943-1944).

0064-L-Chakalov_rektor

Л. Чакалов получава ректорската огърлица

Народен деятел на науката (1963)

Основни научни интереси

Алгебра, Теория на числата, Теория на диференциалните уравнения, Реален анализ, Комплексен анализ. 

0063a-U-Chakalov-Dif_uravnenia

Теория на диференциалните уравнения

Лекции

Теория на аналитичните функции (1914-1955),
Диференциални уравнения(1914-1947),
Теория на целите функции,
Елиптични функции,
Теория на ирационалните числа,
Тригонометрични редове,
Вариационно смятане,
Алгебрична теория на геометричните построения,
Диференциално и интегрално смятане,
Висша алгебра,
Избрани въпроси от елементарната математика,
Елементарна математика,
Аналитична геометрия, Дескриптивна геометрия.

0047a-O-Vipusk-1943

Випуск 1943 г. на ФМФ-СУ. На втория ред от ляво надясно: трети – Бл. Долапчиев, следван от Б. Петканчин, К. Попов, Л. Чакалов, Д. Табаков, Н. Обрешков, Л. Илиев.

Членство в научни организации

Член на Берлинското математическо дружество и Сдружението на немските математици (1922), Географското дружество на Лима, Перу (1934),  Кралското чешко дружество на науките (1935), Френското математическо дружество (1935),  Варшавското научно дружество (1937). Член на Физико-метематическото дружество в София.

Сътрудничество

Редовен сътрудник на Jahrbuch aber über Mathematik Fortschritte (издание на Пруската академия на науките), председател на редакционния комитет на Списание на физико-метематическото дружество в София.

Отличия на акад. Л. Чакалов (Музейна сбирка ИМИ)

Отличия

Ордени:
19.II.1878 с лилава лента
За гражданска заслуга с трикольор
Народна република България І ст. (1956)
Георги Димитров (1959)
Кирил и Методий І ст.

Награди:
Лауреат на Димитровска награда І ст. (1950)
Народен деятел на науката (1963)

Библиография

  1. Алманах на СУ Св. Климент Охридски. Университетско издателство Климент Охридски, 1988, том І, с. 663-667 и том III, с. 1128 (извадки от текста).]
  2. 100 години Българска академия на науките (1869-1969). Издателство на БАН, 1969, том 1, с. 801-804.
  3. Енциклопедия България. Издателство на БАН, 1996, том 7, с. 398.

(Съставил: Р. Калтинска)

начало