ИВАН ТОНДЖОРОВ (1845-1922)*

Иван Алексиев Тонджоров е роден през 1845 г. в гр. Самоков, починал в родния си град през 1922 г.

От 1862 до 1968 г. учи в протестантското мисионерно училище в Пловдив, след което става протестантски пастор в Банско до 1877 г. и в Пловдив до 1890 г.

Превежда учебника Практическа алгебра на В. Гринлиф, който излиза през 1868 г. и е вторият учебник по алгебра на български език.


По текст на Иван Ганчев: Математическите знания у нас до 1878 г. // Български математици. – София: Народна просвета, 1987, с. 14 (тук извадка от текста и прибавена корица на учебник; съставил Р- Калтинска).