Хумор

Трима професори математици – учени и преподаватели в Математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет са известни до днес със своя усет към смешното и гротескното, съчетан с дарбата за бързи и остроумни реакции.
Те са особено колоритни, обичани от колегите и студентите си, а тяхното остроумие се превръща в анекдоти и весели случки, които преминават от уста на уста, от поколение на поколение.
Те още звучат в студентските аудитории и сред колегията.

Трима професори –  Алипи Матеев, Ярослав Тагамлицки и Георги Брадистилов, чиито имена будят дълбоко уважение, но и усмивка при спомена за тях.

От ляво надясно: Любомир Илиев, Боян Петканчин, Георги Брадистилов, Алипи Матеев

От ляво надясно: Л. Илиев, Б. Петканчин, Ал. Матеев, Яр. Тагамлицки, Сп. Манолов

Доц. Евгения Сендова добавя още имена в [1]:

[ … ] да завърши човек Математическия факултет (днес ФМИ-СУ) си е струвало дори само, за да се срещне с изключителни представители на изящното и прецизно слово, на логичните разсъждения, на необикновените скокове на мисълта и особено често – на блестящото чувство за хумор.
Такива бяха нашите преподаватели Никола Обрешков, Ярослав Тагамлицки, Любомир Илиев, Благовест Долапчиев, Алипи Матеев, Иван Проданов, Иван Чобанов, Йордан Дуйчев, Кирил Дочев, Васил Попов, Димитър Добрев, Петър Бърнев, Владимир Чакалов, Благовест Сендов.

Самите те споделяха с нас анекдоти за велики математици, информатици и физици или пък спонтанно генерираха вицове и афоризми, които впоследствие се предаваха от поколение на поколение [….]. Шегите им се градяха не само на ирония, но и на самоирония.

За тях виж също в Още професорски хумор.

Литература

  1. Жен-И-Сен. Смях на пета. София, 2015, с. 55. ISBN: 978-619-194-016.