Никола Обрешков (1896–1963)

Никола Димитров Обрешков е роден в гр. Варна (6.ІІІ.1896), починал в гр. София (11.VІІІ.1963). Завършва II-ра Софийска мъжка гимназия (1915).

Следва математика и физика (1920) във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет. Специализира в Берлин (1922-1923), в университета на Палермо (1932) и Сорбоната в Париж (1933).

Научни степени и звания

Встъпителната лекция на доц. Н. Обрешков

Доктор по математика на Университета в Палермо (1932).
Доктор на науките на Сорбоната в Париж (1933).
Асистент (1920),  доцент (1922), извънреден  професор  (1925), професор  (1928)  във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет.
Академик (1945).

Ръководни длъжности

Ръководител на Катедрата по висша алгебра и теория на вероятностите (1928-1963) и на Катедрата по математическа статистика и застрахователна математика (1945-1963).
Декан на Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на  Софийския университет (1935-1936).

Директор на Математическия институт (дн. ИМИ) на Българската академия на науките (1951-1963).
Ръководител на Комисията по перспективно планиране на България към Централното статистическо управление (1948).

Основни научни интереси

Висша алгебра, Теория на числата, Теорията на разходящите редове, Теория на вероятностите.

0047a-O-Vipusk-1943

Випуск 1943 г. на ФМФ-СУ. На втория ред отляво надясно: трети – Благовест Долапчиев, следван от Боян Петканчин, Кирил Попов, Любомир Чакалов, Димитър Табаков, Никола Обрешков, Любомир Илиев.

Лекции

Редовен курс по Висша алгебра и по Теория на вероятностите (1922-1963), по Математическа статистика и по Теория на числата (1935-1963), спецкурс по  Разходящи редове.
В Сорбоната – лекции по Висша алгебра и по Теория на вероятностите (1932-1933).
Лекции по покана в университетите на Берлин, Дрезден, Хамбург, Лайпциг, Рим, Палермо, Женева и др.

Членство в научни организации

Член на Берлинското (1923) и на Гръцкото (1934) математически дружества.
Член на Френското дружество за напредък и наука (1948).
Член на Физико-математическото дружество (ФМД) в София.

Обществена дейност

Член на Бюрото на Националния комитет за защита на мира (1948) и на Световния съвет на мира (1954). Народен представител в IV-тото Народно събрание.

Сътрудничество

Отговорен редактор на  Известия на Мат. институт при БАН (1953-1963).
Редовен сътрудник като рецензент в Zentralblatt für Mathematik.
Член на редакционния комитет на Revue Math. De l’Union interbalkanique.
Ч
лен на бюрото на Националния комитет за защита на мира (от 1950).
Член на Бюрото на Световния съвет на мира (от 1954).

Отличия

Награди: Берлинов (1930);
на фондация Рокфелер (1936);
за Наука от Камарата на народната култура (1946);
На Фонд Напредък при Българска академия на науките.
Лауреат на Димитровска награда І ст.(1950).
Ордени: Св. Александър ІV ст.;
За заслуга с лавров венец от правителството на република Гърция (1934);
За гражданска заслуга ІІІ ст. (1939),;
Кирил и Методий І ст. (1951 и 1963);
Народна Република България І ст. (1956);
Г. Димитров (1959).

Наградата Никола Обрешков на Българската академия на науките се присъжда всяка година по случай деня на славянската писменост и култура за особени постижения в областта на математиката и физиката.     

Библиография

  1. Алманах на СУ „Св. Климент Охридски”: Т. І. София: Унив. изд. „Климент Охридски”, 1988, с. 427-430
  2. Алманах на СУ „Св. Климент Охридски”: Т. ІІ, кн. 2. София: Унив. изд. „Климент Охридски”, 1988,  с. 857-865
  3. Енциклопедия България: том 4. – София : Изд. на БАН, 1984, с. 655-656
  4. 100 години Българска академия на науките (1869-1969): Т. 1. София: Изд. на БАН, 1969,  с. 488-496

(Съставил: Р. Калтинска)

начало