ВСТЪПИТЕЛНАТА ЛЕКЦИЯ НА ДОЦ. Н. ОБРЕШКОВ

 

Встъпителната лекция на доц. Никола Обрешков


През 1896 г. излиза нов Правилник на Висшето училище в София (преименувано през 1904 г. в Софийски университет), съгласно който за новоназначените доценти се въвежда изнасянето на встъпителна лекция пред всички преподаватели, студенти и външни гости.

В периода 1909-1963 са изнесени общо 14 встъпителни лекции. По идея на академик Борислав Боянов те са издадени в  книга:  Физико-математически факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Встъпителните лекции на новоназначените доценти по математика 1909-1963. УИ „Св. Климент Охридски”, 2009, 279 с.

Никола Обрешков  става доцент на 1 април 1922 г. в Катедрата по висша алгебра.  На 23 октомври 1922 г. прочита встъпителната си лекция на тема  Характер и проблеми на алгебрата (с. 123-144 в книгата цитирана по-горе.

(Съставил: Р. Калтинска)