НИКОЛА ОБРЕШКОВ (1896-1963)

БИБЛИОГРАФИЯ НА ТРУДОВЕ НА Н. ОБРЕШКОВ

  1. Библиография на трудовете на Никола Обрешков. Съчинения. –София. Изд. на БАН. Том 1, 1977, с. 9-21.
  2. Съчинения. –София. Изд. на БАН. Том 1, 1977, 432 с.
  3. Съчинения. –София. Изд. на БАН. Том 2, 1981, 336 с.