ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ

ВТОРО ПОКОЛЕНИЕ (1914-1939)

Второто поколение преподаватели-математици във Физико-математическия факултет (дн. Факултет по математика и информатика) на Софийския университет се формира след кризата в Софийския университет (1907-1908) и Балканската война (1912-1914).

През 1914 г. във Факултета остават само професор Антон Шоурек и младите асистенти Кирил Попов, Иван Ценов, Любомир Чакалов, които още същата година стават доценти.

През 1920, 1922 и 1927 г. към групата доценти последователно се присъединяват Димитър Табаков, Никола Обрешков и Аркадий Стоянов.
Димитър Табаков е авторът на първата българска статия по математика ([5]) публикувана в чужбина през 1905 г. През 1907 г. излиза и статията му [6].

Това поколение математици – възпитаници на Факултета, специализирали в престижни европейски университети, издига научната и преподавателската работа по математика у нас на високо ниво. Те публикуват в международни журнали, представят научните си постижения на международни форуми, изнасят лекции в престижни университети на Европа. Първата

0047-O-Visshe_Obr-II_pok-1933

Преподаватели и студенти от ФМФ, 1933 г. Седнали от ляво надясно: втори – Никола Бонев, пети – Иван Ценов, до него Любомир Чакалов, Кирил Попов, Димитър Табаков, последен – Георги Брадистилов. На втория ред последен – Благовест Долапчиев, непосредствено зад него Боян Петканчин. На петия ред, последен вдясно – Христо Караниколов.

 

В този период във Факултета за кратко работят още доцент Никола Стоянов (1920-1926) и асистентите (хронологично): Георги Църковски (1914-1920), Светослав Греков (1915-1919), д-р Генчо Тулешков (1920-1928), Милка Бракалова Райнова (1924-1925), Иван Попов (1930-1931). Вж [4].

Източници

  1. Илиев, Любомир. Университетското образование по математика в България набираше сили. // 100 г. Математика в Софийския университет „Климент Охридски” … и математик на този свят. – София: Съюз на математиците в България, 1990, с. 4-26.
  2. Василев, Мл. Из историята на факултета по математика и механика. // Математика, № 3 (1981), с. 6-10.
  3. Манолов, Спас. Някои характеристики на математиката и второто поколение български математици. // Наука, 1 (1993), с. 15-16.
  4. Петков, Петьо. Забравени деятели, с обич към тях. // Мат. форум, т. VI, 1 (2004).
  5. D. Tabacoff. Extrait d’une lettre de D.Tabakov (Nancy). // L’Enseignement Mathematique, 7 (1905), 311–312.
  6. D. Tabacoff. Quasi·developpees des sureaces du second ordre. Nouvelles
    annales de mathématiques, journal des candidats aux écoles polytechnique et normale, Sér. 4, 7 (1907), p. 130 – 133

(Съставил: Р. Калтинска)

начало