Иван Проданов (1935-1985)


 


Иван Рачев Проданов е роден на 05.08.1935 г. в с. Керека, Габровски окръг (дн. област Габрово). Починал на 24.04.1985 г. в гр. София.
Завършва математика, научно-производствен профил (1959) във Физико-математическия факултет (дн.ФМИ) на Софийския университет.
Специализира алгебрична топология в Московския държавен университет (1967-1968) и в Манчестерския университет (1971-1972).

Научни степени и звания

Кандидат на физико-математическите науки (дн. доктор, 1967). Доктор на математическите науки (дмн, 1980). Асистент (1963), доцент (1967), професор (1985) по диференциално и интегрално смятане в Математическия факултет (дн.ФМИ) на Софийския университет.

Ръководни длъжности

Заместник-декан на Математическия факултет (дн.ФМИ) на Софийския университет (1968-1970).

Основни научни направления

Топология, Реален и функционален анализ, Диференциални уравнения, Математическа логика, Комбинаторика.

Лекции

В Математическия факултет (дн.ФМИ) на Софийския университет: Диференциално и интегрално смятане, Линейни топологични пространства, Алгебрична топология, Интегрални уравнения, Частни диференциални уравнения, Функционален анализ.
Във Висшия педагогически институт, Пловдив (дн. Пловдивски университет Паисий Хилендарски): Диференциално и интегрално смятане (1964-1967).
Във Висшия педагогически институт, Шумен (дн. Шуменски университет Епископ Константин Преславски): Диференциално и интегрално смятане (1983-1985).

Членство в научни организации

Член на Съюза на математиците в България (СМБ).

Отличия

Орден Кирил и Методий II ст. (1985), награда Никола Обрешков (1985)

Библиография

  1. Алманах на СУ Климент Охридски (1939–1988). Том ІII, П–Я. – София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1988, с. 355-357
  2. Хаджииванов, Николай. 70 години от рождението на проф. дмн. Ив. Проданов (1935-1985) // Математика и математическо образование: Доклади на 34-та пролетна конференция на СМБ, Боровец, 6‒9 април, 2005. София, СМБ,  2005, с. 7-16

(Съставил: БИМИ; ред. А. Овадиев)


* ) Биографията на Иван Проданов е статията  (с. 287-294) в книгата Български математици (Съставители Иван Чобанов и Петър Русев. //ДИ “Народна просвета”, София, 1987, 311 с.), чиято електронна версия е включена в музея.