Средното образование 1878-1950

След освобождението на България от османско робство (1878)  предстоят за решаване сериозни проблеми, свързани с образованието – българските училища трябва за кратко време да достигнат равнището на училищата в развитите европейски страни.

Училищата

1878-1880. Съществуват Първоначални училища с 3-годишен курс, класни училища с 2, 3 или 4 класа и гимназии с 7-годишен курс за мъжките и 5-годишен курс за девическите гимназии (при включени и годините на класното училище).

1880-1898. Училищата придобиват еднаква структура : 4-годишни първоначални училища, трикласни училища и гимназии (реални и класически) със 7-годишен курс: долен 3-годишен курс (тъждествен на трикласното училище) и горен 4-годишен курс. През 1891 г. стават някои несъществени промени, отмененени през 1898 г.  (вж. [1]).

През 1889 г. 5-годишния курс на девическите гимназии става 7-годишен, но пълното изравняване на мъжките и девическите гимназии се извършва през 1904 г. от тогавашният министър на Народното просвещение –  проф. д-р Ив. Д. Шишманов.

1909. През 1909 г. трикласните училища и долният курс на гимназиите се заменяват с нов тип училище – прогим­назия. Средното образование има 5-годишен курс. Така схемата на образование става:
Основно образование
общо 7 години, разпределени в  първоначално училище (4 години) и прогимназия (3 години);
Средно образование – общо 5 години.
Тази схема се запазва до средата на ХХ в. Виж повече в [1], с. 53-54.

Просветителите

Осъвременяването на образованието налага в кратки срокове да се създадат нови учебни програми и учебници, да се усвои установената в европейските страни методика на обучение, да се подготвят голям брой учители за новосъздадените училища.

С тези цели и осъществяването им в областта на математиката се заемат редица учители, преводачи, издатели и деятели на просветното поприще у нас – през XIX в., след Освобождението (1878-1899) и в първата половина на ХХ в. (1900-1950).

Библиография

  1. Иванов, Петко. Исторически бележки върху обучението по математика в България. //Юбилеен сборникъ на физико-математическото дружество въ София по случай 40 годишния му юбилей, София, 1939, с. 42-68.
  2. Иванов, Петко, Ганчев, Иван. Обучението по математика през 1300-годишната история на България. //Мат. и мат. образование : Доклади на Х-та Прол. конф. на СМБ, София, 1981, с. 24-39.

(Съставил: Р. Калтинска)