ГЕОРГИ ГЕОМЕТЪР  (XIV век)*

Георги Геометър е живял през XIV век. Не е известна точната година и къде е роден. Без съмнение произхожда из средата на придворната аристокрация. Учи в Магнаурското училище, където се изявява особено ярко с геометрически способности, следствие на което получава прозвището геометър. По структура и характер на изложение неговият ръкопис по геометрия сочи, че той всъщност съдържа материала, който трябва да се изучава от учениците в училищата по време на византийското робство.

Съчинения

ΓΕΩРГIΟθ ГEОМЕТРОθ ПЕРI ГЕОΔЕƩIАƩ. Paris, Cod Graec Bibl. 2419 fol 195v.


* Динов, Йордан. История на математиката в България : Кн. 4 : Биографии (815 – 1915). – Плевен : ЕТ Време – Любомир Духлински, 1999, с. 6 (тук извадка от текста, ред. В. Григорова)