ИВАН ПЕТКАНЧИН (XIX в.)* 

Иван Петканчин е от Македония. Преподавал е математика в Пловдивските мъжка и девическа гимназии и в Русенската мъжка гимназия.

Съвместно със Златан Иванов (учител в Пловдивската девическа гимназия) е автор на книгите:

  1. Пълен систематически сборник от аритметични задачи, 1895.
  2. Учебник по аритметика за долните класове, 1896.
  3. Кратък алгебрически сборник за IV клас на мъжките и девическите гимназии, 1895.

____________________
 * Ганчев, Иван, Диана Раковска, Тодор Стоилов, Йордан Динов. Обучението по математика у нас от 1878 г. до средата на ХХ век. // Български математици. – София : Народна просвета, 1987, c. 16 (тук извадка от текста).