МОМ XX – Румъния, 1-13 юли, 1978

1020-1978

Домакин на юбилейната двадесета международна олимпиада по математика (МОМ XX) е Румъния – страната инициатор на международните олимпиади по математика през 1959 г.

Състезанието се провежда на 6 и 7 юли в Агрономическия институт Николае Балческу, Букурещ.

Страни участнички

Участват отборите на 17 страни –  Австрия, Англия, България, Виетнам, Куба, Монголия, Полша, Румъния, САЩ, Турция, ФРГ (Федерална република Германия), Финландия, Франция, Холандия, Чехословакия, Швеция, Югославия. Всяка страна се представя с отбор от 8 участници, с изключение на Куба – 4. Общ брой участници – 132.

Българският отбор

Научен ръководител на българския отбор е проф. Йордан Табов, педагогически ръководител – Димо Серафимов. Участниците в отбора са подбрани сред  92 кандидати – първенци в XXVII Национална олимпиада по математика и подборен изпит след едномесечен курс с 16 от най-добрите сред тях. Състав на отбора (по азбучен ред):

1020-t-1978

 1. Борис Петров Ковачев – XI клас, Математическа гимназия, Русе
 2. Владимир Петров Костов – XI клас, Първа езикова гимназия, Варна
 3. Милена Петрова Москова – XI клас, Математическа гимназия, Велико Търново
 4. Надежда Костадинова Рибарска – XI клас, Математическа гимназия, София
 5. Огнян Трифонов Трифонов – XI клас, Математическа гимназия, Варна
 6. Руси Георгиев Йорданов – XI клас, Национална математическа гимназия, София
 7. Стефан Стефанов Стойчев – XI клас, Математическа гимназия, Габрово
 8. Тодор Стоянов Стоянов – X клас, Математическа гимназия, Шумен

За настроението и личните впечатления на някои от участниците в олимпиадата вж. [1]

Подбор на задачите

Международното жури е съставено от научните ръководители на отборите, с председател акад. К. Михок (Румъния). Задача на журито е да подбере 6 задачи (по 3 за всеки съзтезателен ден) измежду задачите предложени от страните участнички и да определели точките на трудност за всяка от избраните задачи.

На журите са предоставени общо 54 задачи от страните участнички. То избира трите задачи за първия състезателен ден измежду задачите предложени от Куба, САЩ и Англия, а за втория състезателен ден – измежду задачите предложени от САЩ, Франция и Холандия. Общят максимален брой точки на избраните конкурсни задачи е 320. (вж условията на задачите и точките им на трудност в [2]).

Избраните задачи са с доста повишена трудност – те са  от области на математиката, за които в училищния курс са отделени малък брой часове.

Резултати

Проверката и оценката на писмените работи се извършва от ръководителите на съответните отбори с помощта на координатори от Румъния, а окончателните оценки се утвърждават от Международното жури.

Първа, четвърта и пета задача са сравнително по възможностите на учениците и са решени съответно от 70, 97 и 95 ученици. Втората, третата и шестата задачи са изключително трудни. Пълно и обосновано решение на тези задачи дават съответно 10, 20 и 8 ученици. Между тях е и българският участник Огнян Трифонов – той излага цялостно решение на втората задача.

На тази олимпиада освен I, II и III награда, журито присъжда допълнително и 4 специални награди за оригинални решения на втора и трета задача.

Индивидуални награди. Журито присъжда общо  63 индивидуални награди (за 47.7% от участниците), разпределени както следва:

I награда – 5 ученици: Англия – 1, ФРГ – 1, Румъния – 2, САЩ – 1.

II награда – 20 ученици: България, Югославия, Холандия – по 1; Англия, Чехословакия, Франция, Виетнам – по 2; Румъния, САЩ, Австрия – по 3.

III награда – 38 ученици: Холандия, Швеция – по 1; Куба, Полша, Югославия, Румъния, Австрия, Англия, Финландия – по 2; България, Чехословакия, ФРГ, САЩ – по 3; Франция – 4; Виетнам – 6.

Специални награди: две награди за оригинално решение на втора задача (на ученици от Англия и Холандия) и две  нагаради за оригинално решение на трета задача (на ученици от Финландия и Холандия).

Учениците с I, II, III награда и тези със специална награда получават също грамоти за участие, специални дипломи и материални награди.

Резултати на българския отбор

Наградените участници от нашия отбор са:

 1. Огнян Трифонов – II награда (29 точки);
 2. Владимир Костов – III награда (25 точки);
 3. Руси Йорданов – III награда (24 точки);
 4. Надежда Рибарска – III награда (23 точки; единствената девойка получила награда).

Българският отбор получава общо 182 точки (56.9%) от 320 възможни. Разликата в резултатите на първия и последния състезател в нашия отбор е само 11 точки. Средният брой точки, спечелени от български състезател, е с 6% над средното ниво.

Сравняване на резултатите

Съгласно регламента приет през 1959 г. официално отборно класиране не се прави. Но резултатите получени от отделните страни участнички, при максимален общ брой точки 320, определят следната класация (по низходящ брой на получените точки):

Румъния – 237
САЩ – 225
Англия – 201
Виетнам – 200
Чехословакия – 195
ФРГ – 184
България – 182
Франция 179
Австрия – 174
Югославия – 171
Холандия – 157
Полша – 156
Финландия – 118
Швеция – 117
Куба – 66
Турция – 66
Монголия – 61

Закриване на олимпиадата

На 11 юли 1978 г. в една от залите на агрономическия инсти­тут Николае Балческу в Букурещ тържествено е закрита ХХ международна олимпиада по математика. Проф. д-р инж. Сузана Гидеа, министър на възпитанието и образованието на Румъния връчва лично дипломите, грамотите и материални подаръци на наградените ученици и произнася заключителното слово.

Проф. Роберт Дайнес, ръководител на английската делегация, предлага от името на Министерството на просветата в Англия, двадесет и първата олимпиада да се проведе в Англия през юли 1979 г.

(Съставил: Р. Калтинска)

Източници

 1. Кендеров, П., Серафимов, Д., Димитрова, П. Двадесета. Букурещ – Румъния. 1978 година. // Международни олимпиади по математика. – София : Народна просвета, 1981, с. 71-73.
 2. Табов, Йордан, Серафимов, Димо. ХХ международна олимпиада по математика. // Математика, XVII, №5 (1978), с. 22-26.