Димо Серафимов (1932)


Димо Ангелов Серафимов е роден на 20 януари 1932 г. в с. Джулюница, Русенски окръг.
Завършва математика (1955) във Физико-математическия факултет (дн.ФМИ) на Софийския университет. Задочен аспирант в Московския държавен педагогически институт (1980).

Научни степени и длъжности 

Кандидат на педагогическите науки (1981), старши преподавател в Софийския университет (1983).

Основни научни направления

Алгебра

Лекции

Във Физико-математическия факултет (дн.ФМИ) на Софийския университет: Методика на обучението по математика (от 1983).

Сътрудничество

Педагогически ръководител на българския национален отбор в осем международни олимпиади по математика (МОМ): МОМ XI, МОМ XII, МОМ XIII, МОМ XV, МОМ XVI, МОМ XVIII, МОМ XIX и МОМ XХ (вж Българското участие).

Българският отбор на МОМ XI – Букурещ, 1969: Христо Лесов, Донка Пашкулева, Владимир Тодоров, Георги Попов, Олег Мушкаров, Виржиния Кирякова, Веско Вълов, Степан Терзиян, Димо Серафимов (ръководител).

Отличия

Орден Кирил и Методий III степен (1971), медал 40 години народна власт (1984), значка Отличник на Министерството на народната просвета (1970, 1976, 1986).

Източници

Алманах на СУ Климент Охридски (1939–1988). Том ІII, П-Я. – София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1988, с. 508

(Съставил: БИМИ; ред. А. Овадиев)