ПЪРВИТЕ 20 Международни олимпиади по математика (МОМ)

Първата международна олимпиада по математика (МОМ I) се про­вежда по инициатива на Румъния в Букурещ през 1959 година. В олимпиадата участват седем европейски страни (само от социалистическия лагер), между които и България.

1021a-d-broi_strani

Брой на страните участнички в първите 20 олимпиади (МОМ I-XX)

Постепенно в МОМ I-XX (1959-1978) се включват страни от различни части на света (общо 24):

Австрия, Алжир, Англия, Белгия, България, Виетнам, ГДР, Гърция, Италия, Куба, Монголия, Полша, Румъния, САЩ, СССР, Турция, Унгария, Финландия, Франция, ФРГ, Холандия, Чехия, Швеция, Югославия (вж на диаграмата броят им по олимпиади).

Най-много участия имат България, Румъния и Чехословакия – във всичките 20 олимпиади, Германската демократична република (ГДР) и Унгария – в 19 от тях.

Отбори

Съгласно регламента, отборът на всяка страна може да включва най-много 8 състезатели. В някои олимпиади участват страни с по-малко състезатели (в скоби е броят на състезателите):

МОМ I – СССР (4)
МОМ II – ГДР (7)
МОМ IX – СССР (4) , Франция (5) и участва само в един състезателен ден
МОМ  XIV – Куба (4)
МОМ XV – Куба (5)
МОМ XVI – Виетнам (5), Куба (7)
МОМ XVII – Виетнам (7)
МОМ XVIII- ФРГ (непълен)
МОМXIX – Алжир (3), Белгия (7), Италия (5), Куба (4)
МОМ ХХ –  Куба (4)

Списък на участниците в блгарските отбори на МОМ I-XX вж в [4].

Резултати

Класирането в международните олимпиади по математика е индивидуално. На всяка олимпиада международното жури определя критериите и минималния брой точки, за които се присъждат I-ва, II-ра и III-та награди (дн. златен, сребърен, бронзов медал) на класиралите се състезатели. На някои от олимпиадите са присъждани специални награди за оригинално решение на дадена задача, грамоти и материални награди.

България участва във всички олимпиади с отбори от по 8 състезатели. Получава общо един златен, 13 сребърни, 44 бронзови медали, 4 специални награди и  много грамоти (вж Българското участие.)

Коректно сравнение между страните участнички на резултатите от първите 20 олимпиади не могат да се направят поради отсъствия на страни от някои олимпиади или участия с по-малко от 8 състезатели. Въпреки това, информацията в таблицата и диаграмата по-долу дава възможност за някои изводи.

 

1021d-t-strani_broi_tochki

Сумарният брой точки получени от страните във всяка олимпиада (МОМ I-ХХ). Под номера на олимпиадата е максималният възможен брой точки.

 

1021-d-broi_medali

Общият брой награди от всеки вид, получени от страните участнички в МОМ I-XX (в скоби след имената на страните е броят на участията им). Стълбовете съответстващи на I, II и III награди са оцветини съответно в жълто, сиво и кафяво.

Кратка информация за МОМ I-X

1002-1960

MOM I – Румъния, 1959

Участват 7 страни: България, ГДР, Полша, Румъния, СССР, Унгария, Чехословакия.
Отборът на СССР се състои от 4 състезатели.
Ръководители на българския отбор: проф. Алипи Матеев, Стоян Будуров.

1002-1960

MOM II – Румъния, 1960
Участват 5 страни: България, ГДР, Румъния, Унгария, Чехословакия.
Отборът на ГДР се състои от 7 състезатели.
Ръководители на българския отбор: проф. Алипи МатеевСтоян Будуров.

без
емблема

MOM III – Унгария, 1961
Участват 6 страни: България, ГДР, Полша, Румъния, Унгария,Чехословакия.
Ръководители на българския отбор: проф. Алипи Матеев, Александър Николов.

1004-1962

MOM IV – Чехословакия, 1962
Участват 7 страни: България, ГДР, Полша, Румъния, СССР, Унгария, Чехословакия.
Ръководители на българският отбор: проф. Алипи Матеев, Стоян Будуровбез
емблема

MOM V – Полша, 1963
Участват 9 страни: България, ГДР, Монголия, Полша, Румъния, СССР, Унгария, Чехословакия, Югославия.
Ръководители на българския отбор: проф. Алипи Матеев, Стоян Будуров.

1006-1964

MOM VI – СССР, 1964
Участват 9 страни: България, ГДР, Монголия, Полша, Румъния, СССР, Унгария, Чехословакия, Югославия.
Ръководители на българският отбор: проф. Алипи Матеев, Стоян Будуров.

1007-1965

MOM VII – ГДР, 1965
Участват 10 страни: България, ГДР, Монголия, Полша, Румъния, СССР, Унгария, Финландия, Чехословакия, Югославия.
Ръководители на българския отбор: проф. Алипи Матеев, Стоян Будуров.

1008-1966

МОМ VIII – България, 1966 
Участват 9 страни: България, ГДР, Монголия, Полша, Румъния, СССР, Унгария, Чехословакия и Югославия.
Ръководители на българският отбор: проф. Алипи Матеев, Стоян Будуров.

1009-1967

MOM IX – Югославия, 1967
Участват 13 страни: Англия, България, ГДР, Италия, Монголия, Полша, Румъния, СССР, Унгария, Франция , Чехословакия, Швеция, Югославия. Два отбора са с по-малко от 8 състезатели: СССР –  4, Франция – 5 и участва сама един ден.
Ръководители на българския отбор: проф. Спас Манолов, Стоян Будуров.

1010-1968

MOM X – СССР, 1968
Участват 12 страни: Англия, България, ГДР, Италия, Монголия, Полша, Румъния, СССР, Унгария, Чехословакия, Швеция, Югославия.
Ръководители на българския отбор: доц. Дойчин Дойчинов, Христо Доганов.

1011-1969

МОМ XI – Румъния, 1969

Участват 14 страни: Англия, България, Белгия, ГДР, Монголия, Полша, Румъния, СССР, Унгария, Франция, Холандия, Чехословакия, Швеция, Югославия.
Ръководители на българския отбор: доц. Кирил Дочев, Димо Серафимов.

1012-1970

МОМ ХII – Унгария, 1970

Участват 14 страни: Австрия, Англия, България, ГДР, Монголия, Полша, Румъния, СССР, Унгария, Франция, Холандия, Чехословакия, Швеция, Югославия.
Ръководители на българския отбор:  доц. Кирил Дочев, Димо Серафимов.

1013-1971

МОМ XIII – Чехословакия, 1971

Участват 15 страни: Австрия, Англия, България, ГДР, Куба, Монголия, Полша, Румъния, СССР, Унгария, Франция, Холандия, Чехословакия, Швеция, Югославия.
Ръководители на българския отбор:  доц. Кирил Дочев, Димо Серафимов.

1014-1972

МОМ XIV – Полша, 1972

Участват 14 страни: Австрия, Англия, България, ГДР, Куба, Монголия, Полша, Румъния, СССР, Унгария, Холандия, Чехословакия, Швеция, Югославия. Куба – 4 състезатели.
Ръководители на българския отбор: доц. Иван Проданов, Л.Карагьозов.

1015-1973

МОМ XV – СССР, 1973

Участват 16 страни: Австрия, Англия, България, ГДР, Куба, Монголия, Полша, Румъния, СССР, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Чехословакия, Швеция, Югославия.  Куба – 5 състезатели.
Ръководители на българския отбор: доц. Иван Проданов, Л.Карагьозов.

1016-1974

МОМ XVI – ГДР, 1974
Участват 18 страни: Австрия, Англия, България, Виетнам, ГДР, Куба, Монголия, Полша, Румъния, САЩ, СССР, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Чехословакия, Швеция, Югославия. Куба – 7 състезатели, Виетнам – 5.
Ръководители на българския отбор: доц. Иван Проданов, Димо Серафимов.

МОМ XVII  България, 1975

Участват 17 страни: Австрия, Англия, България, Виетнам, ГДР, Гърция, Монголия, Полша, Румъния, СССР, САЩ, Унгария, Франция, Холандия, Чехословакия, Швеция, Югославия. Виетнам – 7 състезатели.
Ръководители на българския отбор: н. с. Владимир Чуканов, Л. Карагьозов.

1018-1976


МОМ XVIII– Австрия, 1976

Участват 19 страни: Австрия, Англия, България, Виетнам, ГДР, Гърция, Куба (непълен състав), Полша, Румъния, САЩ, СССР, Унгария, ФРГ, Финландия, Франция, Холандия, Чехословакия, Швеция, Югославия. ФРГ с непълен отбор.
Ръководители на българския отбор: проф. Петър Кендеров, Димо Серафимов.

1019-1977

МОМ XIX – Юго­славия, 1977

Участват 21 страни:  Австрия, Алжир, Белгия, България, Великобритания, ГДР, ФРГ, Италия, Куба, Монголия, Полша, Румъния, САЩ, СССР, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Чехословакия, Швеция, Югославия. Страни с по-малко състезатели (в скоби броят им): Алжир (3), Белгия (7), Италия (5), Куба (4).
Ръководители на българския отбор: проф. Петър Кендеров, Димо Серафимов.

1020-1978

МОМ ХХ – Румъния, 1978

Участват 17 страни: Австрия, Англия, България, Виетнам, Куба, Монголия, Полша, Румъния, САЩ, Турция, Федерална република Германия, Финландия, Франция, Холандия, Чехословакия, Швеция, Югославия. Куба – 4 състезатели.
Ръководители на българския отбор: Йордан Табов, Димо Серафимов

(Съставил: Р. Калтинска)

Източници

  1. Будуров, Стоян. Математически олимпиади. София : Народна просвета, 1972, 533 с.
  2. Будуров, Стоян. Задачи, давани на международната математическа олимпиада. // Математически олимпиади. – София : Народна просвета, 1972, с. 154-165.
  3. Кендеров, П., Д. Серафимов, П. Димитрова. Международни олимпиади по математика. София : Народна просвета, 1981, 224 с.
  4. Списък на участниците в българските отбори на МОМ I-XX.

начало