МОМ VIII – България, 1-14 юли 1966

1008-1966

Домакин на осмата международна олимпиада по математика (МОМ VIII) е България. Състезанието се провежда на 5 и 6 юли в една от големите зали на Софийския университет.

Страни участнички

Участват отборите на 9 страни – България, ГДР (Германска демократична република), Монголия, Полша, Румъния, СССР (Съюз на съветските социалистически републики), Унгария, Чехословакия и Югославия. Всяка страна се представя с отбор от 8 участници – общо 72.

Българският отбор

Ръководители на българския отбор са проф. Алипи Матеев и Стоян Будуров – педагогически ръководител. Участниците в отбора са подбрани след подборен изпит сред 36 кандидати – първенци на Националната олимпиада по математика. Състав на отбора (по азбучен ред):

1008-t-1966

 1. Владимир Любомиров Михайлов – XI клас, 21 средно политехническо училище, София
 2. Георги Колев Гаргов – XI клас, 114 средно политехническо училище, София
 3. Дечко Петров Матев – XI клас, I политехническа гимназия, Казанлък
 4. Людмила Йорданова Кръстева – XI клас, II политехническа гимназия, Видин
 5. Павел Сергеев Симеонов – XI клас, Политехническа гимназия, Плевен
 6. Петко Иванов Казанджиев – XI клас, I политехническа гимназия, Казанлък
 7. Раденко Тодоров Радков – XI клас, II политехническа гимназия, Русе
 8. Христо Кръстев Христов – XI клас, II средно политехническо училище, Варна

Подбор на задачите

Международното жури е съставено от научните ръководители на отборите с председател проф. Алипи Матеев – декан на математическия факултет – София. По регламент журито подбира 6 задачи (по 3 за всеки съзтезателен ден) между предложените от страните участнички и определеля точките за трудност на всяка от тях. На журито са предоставени общо 51 задачи от страните-участнички. То избира трите задачи за първия състезателен ден между задачите, предложени от – СССР, Унгария и България. За втория тур—между задачите, предложени от Югославия, Чехословакия и Полша.

Резултати

Общят максимален брой точки на избраните конкурсни задачи е 320. (вж условията на задачите и точките им на трудност в  [2]). Проверката и оценката на писмените работи се извършва от ръководителите на съответните отбори с помощта на координатори от България, а окончателните оценки се утвърждават от Международното жури.

Индивидуални награди. Журито присъжда общо 39 индивидуални награди (за 54% от участниците), разпределени както следва:

I награда –13 ученици: СССР – 5; ГДР и Унгария – по 3; Полша и Румъния – по-1.

II награда – 15 ученици: Полша – 4; ГДР – 3; Унгария и Югославия – по 2; България, Румъния, СССР, Чехословакия – по 1.

III награда – 11 ученици: България – 3; Румъния и Чехословакия – по 2, Полша, СССР, Унгария и Югославия – по 1.

Специални награди: Международното жури определя на най-добре представилия се монголски ученик една поощрителна награда. Сред първенците на VIII международна олимпиада особено изпъква работата на унгарския ученик Ласло Ловас.

Учениците с I, II, III награда и тези със специална награда получават също грамоти за участие, специални дипломи и материални награди.

Резултати на българския отбор

Българският отбор получава общо 238 точки (74%) от 320 възможни и заема 4-то място в отборното класиране. Наградените участници от нашия отбор са:

 1. Георги Гаргов – II награда (34 точки)
 2. Людмила Кръстева – III награда (33 точки)
 3. Владимир Михайлов – III награда (32 точки)
 4. Петко Казанджиев – III награда (32 точки)

Сравняване на резултатите

Съгласно регламента, приет през 1959 г., официално отборно класиране не се прави. Но резултатите получени от отделните страни участнички, при максимален общ брой точки 320, определят следната класация (по низходящ брой на получените точки):

СССР – 293
Унгария – 281
ГДР – 280
Полша – 269
Румъния – 257
България – 238
Югославия – 224
Чехословакия – 215
Монголия – 88

Закриване на олимпиадата

На 13 юли 1966 г. в Аулата на Софийския университет тържествено се закрива осмата международна олимпиада по математика. Като награда за завишен интерес към средношколската математика и задълбочено усвояване на учебния материал Министерството на народната просвета изпраща нашите осем ученици, участвували в VIII международна олимпиада, без приемен изпит и на държавна издръжка да следват производствен профил по математика в Московския държавен университет.

(Съставил: Р. Калтинска)

Източници

 1. Будуров, Ст. Математически олимпиади. – София : Народна просвета, 1972, с. 71-80.
 2. Будуров, Ст. Задачи, давани на международната математическа олимпиада. // Математически олимпиади. – София : Народна просвета, 1972, с. 154-165.