Постери

Постерите са синтезиран образ на страници от историята – за  хора и събития.
Те ни карат да спрем, да си спомним, често да научим и нещо ново.

Тук са включени първите представители на една поредица от постери посветена на
учени и преподаватели поставили основите на обучението и развитието на
математиката
 и информатиката в България.

Инициатор за тяхното създаване и техен автор е гл. ас. Румян Лазов.
Художественото оформление е дело на гл. ас. д-р Калина Сотирова-Вълкова.
Включването на постерите в галерия е дело на Анри Овадиев.
Всички гореспоменати са от ИМИ при БАН.

ГАЛЕРИЯ от ПОСТЕРИ

Галерията ще се допълва с нови постери постоянно във времето.
Първите постери засега са:

Средното образование в България

Висшето образование в България
Съюз на математиците в България (СМБ)
Математици академици
Акад. Любомир Илиев (1913-2000)