МОМ XIV – Полша, 5-18 юли 1972

1014-1972

Домакин на четиринадесетата международна олимпиада по математика (МОМ XIV) е Полша. Състезанието се провежда на 10 и 11 юли в гр. Торун – родния град на Николай Коперник.

Страни участнички

Участват отборите на 14 страни – Австрия, Англия, България, ГДР (Германска демократична република), Куба, Монголия, Полша, Румъния, СССР (Съюз на съветските социалистически републики), Унгария, Холандия, Чехословакия, Швеция и Югославия. Всяка страна се представя с отбор от 8 участници, с изключение на Куба – 3. Общият брой участници е 107.

Българският отбор

Научни ръководители на българския отбор бяха доц. Иван Проданов и Л.Карагьозов. Участниците в отбора са подбрани сред 80 кандидати – първенци в XXI Национална олимпиада по математика и подборен изпит след едномесечен курс с 16 от най-добрите сред тях. Състав на отбора:

1014-t-1972

 1. Христо Христов – Велико Търново
 2. Илко Първанов – Русе
 3. Димитър Новачев – Английска гимназия, София
 4. Камен Иванов – XI клас, Хасково
 5. Светлозар Петков – Русе
 6. Руско Шиков – Ямбол
 7. Огнян Дренски – XI клас, Математическа гимназия, Бургас
 8. Здравко Савов – Ямбол

В подготовката на учениците за олимпиадата участваха също К. Джаков, Иван Димовски, Христо Лесов, Л. Давидов, Ч. Лозанов. За настроението и личните впечатления на някои от българските участници в олимпиадата вж. [1].

Подбор на задачите

Международното жури  е съставено от научните ръководители на отборите. По регламент журито подбира 6 задачи (по 3 за всеки съзтезателен ден) между предложените от страните участнички и определеля точките за трудност на всяка от тях.

Журито избира трите задачи за първия състезателен ден между задачите, предложени от СССР, Холандия, Англия. За втория състезателен ден са избрани задачи, предложени от Холандия, България, Англия.

Максималната оценка, която един участник може да получи, е 40 точки.

Общят максимален брой точки на избраните конкурсни задачи е 320 (вж условията на задачите и точките им за трудност в [2]). Избраните задачи са с доста повишена трудност – те са  от области на математиката, за които в училищния курс са отделени малък брой часове.

Резултати

Проверката и оценката на писмените работи се извършва от ръководителите на съответните отбори с помощта на координатори от Полша, а окончателните оценки се утвърждават от Международното жури.

Индивидуални награди. Журито присъжда общо 54 (50.5%) индивидуални награди, разпределени както следва:

I награда – 8 ученици: Унгария – 3; СССР – 2; ГДР, Полша и Румъния – по 1.

II награда – 16 ученици: СССР – 4; ГДР, Румъния и Унгария – по 3; Англия – 2; Полша – 1

III награда – 30 ученици: Австрия – 5; Англия, ГДР и Чехословакия – по 4; Югославия – 3; България, СССР, Унгария и Швеция – по 2; Полша и Румъния – по 1.

Специални награди. Учениците с  I, II, III награда и тези със специална награда получават също грамоти за участие, специални дипломи и материални награди. Тринадесет годишният Павел Крьогер (ГДР) освен единствената първа награда за своя отбор получава и специална грамота като най-млад участник в олимпиадата.

Резултати на българския отбор

Българският отбор получава общо 120 точки от 320 възможни и десето място в крайното класиране.

Средният успех  на българските средношколци е 21,2%, под средното ниво на участниците.

Наградените участници от нашия отбор са:

 1. Руско Шиков – III награда (29 точки)
 2. Камен Иванов – III награда (22 точки)

Сравняване на резултатите

Съгласно регламента, приет през 1959 г., официално отборно класиране  не се прави. Но резултатите, получени от отделните страни участнички, при максимален общ брой точки 320, определят следната класация (по низходящ брой на получените точки):

СССР – 270
Унгария – 263
ГДР – 239
Румъния – 206
Англия – 179
Полша – 160
Австрия – 136
Югославия – 136
Чехословакия – 130
България – 120
Швеция – 60
Холандия – 51
Монголия – 48
Куба – 14

Закриване на олимпиадата

На 17 юли олимпиадата е закрита от полския министър на просветата, който раздава награди на проявилите се ученици.

(Съставил: Р. Калтинска)

Източници

 1. Кендеров, П., Д.Серафимов, П. Димитрова. Четиринадесета. Торун – Полша. 1972 година. // Международни олимпиади по математика. – София : Народна просвета, 1981, с. 32-38.
 2. Карагъозов, Л., Ив. Проданов. ХIV международна математическа олимпиада. // Математика, XVII, № 5, (1972), с. 25-27.