Йордан Табов (1946)

  

1006-p-tabov

Йордан Борисов Табов е роден през 1946 г. в гр. София. Завършва Образцов техникум по механотехника в  София (1965).  Негова учителка по математика е Надежда Велева, която го насочва към математиката. Още като ученик (1963/64 и 1964/65) посещава кръжока за ученици на проф. Ярослав Тагамлицки, който оформя интереса му към математиката. През учебната 1964/65 г. посещава и кръжока ръководен от Иван Димовски и други асистенти от ФМИ на СУ.

Участва в българския отбор на шестата (МОМ VI – СССР, 1964) и седмата  (МОМ VIIГДР, 1965)  международни олимпиади по математика, на които получава съответно грамота за участие и III-та награда (дн. бронзов медал).

През 1965 г. сътрудничи на Венелин Флоров при работата му над известния Сборник от задачи за математически олимпиади. Същата година участва в конкурса на сп. Математика и в Радиоконкурса.

1022a-u-budurov_florov-zadachi_mom

Сборникът на Бодуров и Флоров, 1866

Първи ред: Борис, Йордан, Владимир; втори ред: Аврам, Петър, Димитър, Владимир, Светослав

Българският отбор на МОМ VI, 1964. Йордан Табов на първия ред в средата.

Завършва специалност математика в Московски Държавен Университет (МГУ) през 1970 г. с научен ръководител проф. Г. Е. Шилов. Дипломната му работа К теории категорий гильбертовых пространств е публикувана във Вестник МГУ.

Научни степени и звания

Кандидат на математическите науки (дн. д-р; МГУ, 1974) , доктор на педагогическите науки(2004).
Научен сътрудник (1974-1987) , ст. н. с. II ст. (дн. доц., 1987), професор (2007) в ИМИ при БАН.

Ръководни длъжности 

Ръководител на секция Образование по математика и информатика (1991-2009).

Основни научни направления

Реален и функционален анализ, Диференциални уравнения, Геометрия, Дидактика на математиката, приложения на математиката и информатиката в хуманитарните науки, информационно моделиране.

Лекции

Във Физически Факултет и Химически факултет на Софийския университет, Бургаски свободен университет, Химико-Технологичен и Металургичен Университет – Висша математика.
Във ФМИ на СУЧислови системи.

Членство в научни организации

Съюз на математиците в България (СМБ).
Световна Федерация на националните математически състезания (WFNMC).

Сътрудничество

Венец (2010 – ).
MathPro Press Editorial Board:  Math Pro Press, USA (1994 – ).
Mathematics Competitions Enrichment Series, AICME, Australia (1993 – ).
Mathematics and Informatics Quarterly, SCT Publishing, Singapore (1991 – ).
The Teaching of Mathematics (2001 – ).
Обучението по математика и информатика (1984-2014).

Отличия

Орден Кирил и Методий ІІІ степен, Златен медал от Орг. Комитет на  МОМ ХХІ    във Вашингтон (1981), Грамота за участие в МОМ VІ (Москва, 1964), Трета награда на МОМ VІІ (Берлин, 1965), Награда Пол Ердьош на Световна Федерация на националните математически състезания (WFNMC) 1994, Почетна грамота от Организационния комитет на Латвийската олимпиада по математика 1998, Медал с лента на ИМИ при БАН 2016 и др.

Съставил: Р. Калтинска

Източници

Информация предоставена от Й. Табов.