Ярослав Тагамлицки (1917-1983)

Ярослав-Роман Александров Тагамлицки е роден на 11 септември 1917 г. в гр. Ар­мавир, Русия. Почива на 28 ноември 1983 г. в София. Семейството се преселва в България през 1921 г.

Завършва средното си образование във Втора софийска мъжка гимназия (1936) и математика във Физико-математическия факултет (ФМФ; дн. ФМИ) на Софийския университет (1940).
Специализира във ФМФ (1940-1941) и  в Лайпцигския университет (1942-1943).

Научни степени и звания

Доктор по математика на Лайпцигския университет (1943).
Доктор на физико-математическите науки на Софийския университет (1958).
Асистент (1945), доцент (1947), професор (1954) във ФМФ (дн. ФМИ) на Со­фийския университет.
Член-корес­пондент на Българска академия на науките (1961).

 Ръководни длъжности  

Във Физико- математически факултет (дн. ФМИ) на Со­фийския университет: ръководител на Катедрата по диференциално и интегрално смятане (1954-1983).
В Института по математика с Изчислителен център (дн. ИМИ) при БАН: ръководител на Секцията по функционален анализ (1961-1983).
В Единния център по математика и механика (ЕЦММ – вж. ФМИ и ИМИ): ръководител на Сектора по реален и функционален анализ (1971-1983).

0133-37-L-Tagamlicki

Основни научни направления

Функционален анализ, реален и комплексен анализ, теория на аналитичните функции, топология, теория на множествата. Интереси и проучвания в области от археологията, езикознанието, медицината и музиката (нови идеи  в учението за тоналността).

0133-e-L-Tagamlicki

Лекции

Диференциално и интегрално смятане, Функционален анализ, Теория на реалните функции, Интегрални уравнения, Обща топология, Комбинаторна топология, Редове на Фурие, Обобщени функции, Висша алгебра.

Членство в научни организации

Член на Съюза на математиците в България (СМБ) и на Френското математическо дружество.

Отличия

Награди: За наука от Комитета за наука, изкуство и култура (1948), Димитровска награда II ст. (1952).
Ордени Кирил и Методий I степен (1953, 1967),  юбилеен медал 25 години народна власт (1969).

Библиография

  1. Алманах на СУ Св. Климент Охридски. Университетско издателство Климент Охридски, 1988, том ІІІ,  П-Я, с. 764-765
  2. 100 години Българска академия на науките (1869-1969). Издателство на БАН, 1969, том I , с. 693-694
  3. Енциклопедия България. Издателство на БАН, 1984, том VI, с. 589-590

(Снимките са от сайта за Я. Тагамлицки на Хр. Йовев и М. Илиев; съставил: Р. Калтинска;)