МОМ VII – ГДР, 3-13 юли 1965

1007-1965

Домакин на седмата международна олимпиада по математика (МОМ VII) е ГДР (Германска демократична република). Състезанието се провежда на 5 и 6 юли във Висшата школа на Съюза на свободната немска младеж в Богензе, Берлин.

Страни участнички

Участват отборите на 10 страни – България, ГДР, Монголия, Полша, Румъния, СССР (Съюз на съветските социалистически републики), Унгария, Финландия, Чехословакия и Югославия. Всяка страна се представя с отбор от 8 участници. Общият брой участници е 80.

Българският отбор

Научен ръководител на българския отбор е проф. Алипи Матеев, педагогически ръководител – Стоян Будуров. Осемте участници в отбора са подбрани след подборен изпит сред 50 кандидати – първенци в Националната олимпиада по математика. Състав на отбора: (по азбучен ред)

1007-t-1965

  1. Анко Илиев Николов – XI клас, II политехническа гимназия, Видин
  2. Йордан Борисов Табов – V курс, Техникум по механотехника, София
  3. Лидия Валери Ващинска – XI клас, II политехническа гимназия, Русе
  4. Лъчезар Любенов Аврамов – XI клас, 114 средно политехническо училище, София
  5. Митко Цонов Димитров – XI клас, II политехническа гимназия, Видин
  6. Петко Иванов Казанджиев – X клас, I политехническа гимназия, Казанлък
  7. Петър Иванов Рашков – XI клас, II политехническа гимназия, Русе
  8. Радослав Димов Павлов – XI клас, III политехническа гимназия, Бургас

Подбор на задачите

Международното жури е съставено от научните ръководители на отборите, с председател проф. В. Енгел (ГДР). По регламент журито подбира 6 задачи (по 3 за всеки съзтезателен ден) между предложените от страните участнички и определеля точките на трудност за всяка от тях. То избира трите задачи за първия състезателен ден между задачите, предложени от Югославия, Полша, Чехословакия, а за втория състезателен ден – между задачите предложени от СССР, Румъния и Полша.

Общят максимален брой точки на избраните конкурсни задачи е 320 (вж условията на задачите и точките им за трудност в [2]). Избраните задачи са със завишена трудност, но върху изучаван от всяка държава учебен материал.

Резултати

Проверката и оценката на писмените работи се извършва от ръководителите на съответните отбори с помощта на координатори от ГДР, а окончателните оценки се утвърждават от международното жури.

Първенци на VII международна олимпиада са учениците: Павел Блехер от XI клас (СССР) и Лаело Ловас от IV гимназиален клас (Унгария), които получават максималния брой точки – 40. На тази олимпиада освен I, II и III награда, журито присъжда допълнително и 8 специални награди на премираните състезатели.

Индивидуални награди. Журито присъжда общо 37 индивидуални награди (46.2% от участниците), разпределени както следва:

I награда – 8 ученици: СССР – 5; Унгария – 3.

II награда – 12 ученици: Румъния – 4; ГДР, СССР и Унгария – по 2; Полша и Чехословакия – по 1.

III награда – 17 ученици: ГДР, Полша, Румъния и Чехословакия – по 3; Унгария и Югославия – по 2; България – 1.

Учениците с I, II, III награда и тези със специална награда получават също грамоти за участие, специални дипломи и материални награди.

Резултати на българския отбор

Българският отбор получава общо 93 точки (29%) от 320 възможни. Награден участник от нашия отбор е Йордан Табов – III награда (21 точки).

Сравняване на резултатите

Съгласно регламента, приет през 1959 г., официално отборно класиране не се прави. Но резултатите, получени от отделните страни участнички, при максимален общ брой точки 320, определят следната класация (по низходящ брой на получените точки):

СССР – 281
Унгария – 244
Румъния – 222
Полша – 178
ГДР – 175
Чехословакия – 150
Югославия – 137
България – 93
Монголия – 63
Финландия – 62

Закриване на олимпиадата

На 12 юли 1965 г. в Берлин в Държавния конгресен дом на ГДР става закриването на седмата международна олимпиада по математика. Произнасят речи: В. Лоренц, първи заместник министър на просветата на ГДР, румънската ученичка Лилиана Букур – от името на състезателите и българският проф. Алипи Матеев – от името на ръководителите на делегациите. Проф. В. Енгел, председател на олимпиадата на ГДР, връчва лично дипломите, грамотите и материални подаръци на наградените ученици и произнася заключителното слово.

Като награда за задълбочено изучаване на средношколската математика Министерството на просветата изпраща осемте ученици, участвували в VII международна олимпиада, без да полагат приемен изпит, да следват на държавни разноски производствен профил по математика в Московския държавен университет.

Също така Министерството приема без конкурсен изпит да следват математика в Софийския университет 12 ученици, които показват висок успех на състезателния изпит за подбор на участниците в VII-та международна олимпиада.

МНП предлага МОМ VIII да се състои в България през юли 1966 г.

(Съставил: Р. Калтинска)

Източници

  1. Будуров, Ст. Математически олимпиади. – София : Народна просвета, 1972, с. 62-70.
  2. Будуров, Ст. Задачи, давани на международната математическа олимпиада. // Математически олимпиади. – София : Народна просвета, 1972, с. 154-165.