БОЯН ПЕТКАНЧИН (1907-1987)

ВСТЪПИТЕЛНАТА ЛЕКЦИЯ НА ДОЦ. БОЯН ПЕТКАНЧИН

 

Встъпителната лекция на доц. Б. Петканчин

През 1896 г. излиза нов Правилник на Висшето училище в София (преименувано през 1904 г. в Софийски университет), съгласно който за новоназначените доценти се въвежда изнасянето на встъпителна лекция пред всички преподаватели, студенти и външни гости.

В периода 1909-1963 са изнесени общо 14 встъпителни лекции. По идея на академик Борислав Боянов те са издадени в отделна книга: Физико-математически факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Встъпителните лекции на новоназначените доценти по математика 1909-1963. УИ „Св. Климент Охридски”, 2009, 279 с.

Боян Петканчин става доцент през 1941 г. в Катедрата по геометрия.  На 28 октомври 1941 г. прочита всъпителната си лекция Геометрии и връзки между тях (с. 185-208  в книгата цитирана по-горе).