БОЯН ПЕТКАНЧИН (1907-1987)

БИБЛИОГРАФИЯ НА ТРУДОВЕ НА БОЯН ПЕТКАНЧИН

  1. Библиография. Алманах на СУ „Св. Климент Охридски”. УИ  „Св. Климент Охридски”, 1988, том 1, с.452.
  2. Библиография. Алманах на СУ „Св. Климент Охридски”. УИ „Св. Климент Охридски”, 2000, том 3, П-Я, с. 145-147.
  3. Библиография. Физико-математическо списание, 1987, т. 29, с. 210-212.
  4. Основни трудове. // Боян Петканчин от Грозьо Станилов. –София,  УИ „Св. Климент Охридски“, 1991, с. 147-152.
  5. 100 години Българска академия на науките (1869-1969). Издателство ва БАН, 1969, том 1, с. 541-542.
  6. Петканчин, Боян. Животът и делото на Антон Шоурек. // Физико- математическо списание, 1976, т. 19 (52), с. 240-243.

Боян Петканчин. Проективна геометрия. Лито-печат, 1945 г.

 

Боян Петканчин. Диференцална геометрия.

 

(Съставил: Р. Калтинска)