Аркадий Стоянов (1896-1963)

Аркадий Параскевов Стоянов е роден на 24 ноември 1896 г. в гр. Ловеч. Почива на 19 март 1963 г. в София.
Завършва средно образование във Варна (1915), математика и физика във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет (1920).
Специализира аналитична механика в Нанси (1921-1922) и Париж (1922-1923), инженерно преподаване в Цюрих (1942-1943).

Научни степени и звания

11003-V

Встъпителната лекция на доцент А. Стоянов (1927)


Licensie es sciences – Нанси 1922 г. Доктор на математическите науки (1956).

Доцент (1927) и извънреден професор (1931) във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет.
Професор във Висшето техническо училище (по-късно Държавна политехника) – София (1942).
Ръководител на Катедрата по Техническа механика в Държавната политехника и в Инженерно-строителния институт – София.

Лекции

Теория на потенциала, Механика на флуидите, Основи на висшата математика, Висш анализ, Приближено пресмятане, Статика, Кинематика, Динамика, Якост и съпротивление на материалите.

Основни научни интереси

Аналитична механика.

Членство в научни организации

Член на Френското математическо дружество, на Съюза на научните работници в България и на Физико-математическото дружество (ФМД) в София.

Награди и отличия

Ордени: За гражданска заслуга II ст., Кирил и Методий I ст., Червено знаме на труда.

Библиография

  1. Алманах на СУ „Св. Климент Охридски”. Университетско издателство „Климент Охридски”, 1988, том І, с. 574 и том ІII, с. 710.
  2. Енциклопедия България. Издателство на БАН, 1988, том 6, с. 482.

(Съставил: Р. Калтинска)