МОМ XVI – ГДР, 4-17 юли 1974

1016-1974

Домакин на шестнадесетата международна олимпиада по математика (МОМ XVI) е ГДР. Състезанието се провежда на 8 и 9 юли в една от сградите на педагогическия институт в гр. Ерфурт.

Страни участнички

Участват отборите на 18 страни –  Австрия, Англия, България, Виетнам, ГДР (Германска демократична република), Куба, Монголия, Полша, Румъния, САЩ, СССР (Съюз на съветските социалистически републики), Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Чехословакия, Швеция, Югославия. Всяка страна се представя с отбор от 8 участници, с изключение на Куба – 7 и Виетнам – 5. Общ брой участници – 140.

Българският отбор

Научен ръководител на българския отбор е н.с. Владимир Чуканов, педагогически ръководител – Димо Серафимов. Участниците в отбора са подбрани сред 63 кандидати – първенци в XXIII Национална олимпиада по математика и подборен изпит след едномесечен курс с 16 от най-добрите сред тях. Състав на отбора (по азбучен ред):

1016-t-1974

 1. Атанас Василев Найденов – XI клас, Математическа гимназия, София
 2. Владимир Симеонов Георгиев – X клас, Национална математическа гимназия, София
 3. Иван Велев Велев – X клас, Математическа гимназия, София
 4. Костадин Неделчев Коручев – IX клас, Математическа гимназия, Пловдив
 5. Манол Янков Илиев – X клас, Национална математическа гимназия, София
 6. Румен Ангелов Ангелов – XI клас, Варна
 7. Цанко Дончев Дончев – X клас, Математическа гимназия, Русе
 8. Чавдар Атанасов Дангалачев – IV курс, Електротехникум, Пловдив

За настроението и личните впечатления на някои от българските участници в олимпиадата вж. [1].

Подбор на задачите

Международното жури е съставено от научните ръководители на отборите, с председател проф. д-р Енгел (ГДР). По регламент журито  подбира 6 задачи (по 3 за всеки съзтезателен ден) между предложените от страните участнички и определеля точките на трудност на всяка от тях.

На журито са предоставени общо 90 задачи от страните участнички. То избира трите задачи за първия състезателен ден между задачите, предложени от САЩ, Финландия, Румъния, а за втория състезателен ден – между задачите, предложени от България, Холандия и Швеция.

Общят максимален брой точки на избраните конкурсни задачи е 320 (вж условията на задачите и точките им на трудност в [2]).

Резултати

Проверката и оценката на писмените работи се извършва от ръководителите на съответните отбори с помощта на координатори от ГДР, а окончателните оценки се утвърждават от Международното жури.

Съветският отбор е постигнал 45% над средното ниво и е получил две първи, три втори и две трети награди.

Индивидуални награди. Журито присъжда общо 71 индивидуални награди (за 50,7% от участниците), разпределени както следва:

I награда  – 10 ученици: СССР и Югославия –по 2; Австрия, Франция, Унгария, Румъния, Швеция и Виетнам – по 1.

II награда – 24 ученици: ГДР  и САЩ – по 5; Унгария и СССР – по 3; Австрия, България, Франция, Англия, Румъния, Швеция, Виетнам и Югославия – по 1.

III награда – 37 ученици: Австрия и България – по 4; Франция, Англия, Унгария, Румъния и САЩ – по 3; Чехословакия, Полша, СССР, Виетнам, Югославия и ГДР – по 2; Холандия и Финландия – по 1.

Специални награди. Раздадени са и 3 специални дипломи за оригинални решения на петата и шестата задача – на унгарски, шведски и американски ученици.

Учениците с I, II, III награда и тези със специална награда получават също грамоти за участие, специални дипломи и материални награди.

Резултати на българския отбор

Българският отбор получава общо 171 точки от 320 възможни. Наградените участници от нашия отбор са:

 1. Цанко Дончев Дончев – II награда (33 точки)
 2. Владимир Симеонов Георгиев – III награда (25 точки)
 3. Атанас Василев Найденов – III награда (25 точки)
 4. Чавдар Атанасов Дангалачев – III награда (24 точки)
 5. Манол Янков Илиев – III награда (23 точки)

Сравняване на резултатите

Съгласно регламента, приет през 1959 г., официално отборно класиране не се прави. Но резултатите, получени от отделните страни участнички, при максимален общ брой точки 320, определят следната класация (по низходящ брой на получените точки):

СССР – 256
САЩ – 243
Унгария – 237
ГДР – 236
Югославия – 216
Австрия – 212
Румъния – 199
Франция – 194
Англия – 188
Швеция – 187
България – 171
Чехословакия – 158
Виетнам – 146
Полша – 138
Холандия – 112
Финландия – 111
Куба – 65
Монголия – 60

Закриване на олимпиадата

На 16 юли 1974 г. в Централния дом на учителя в гр. Берлин под ръководството на първия зам.-министър на просветата проф. Енгст тържествено е закрита олимпиадата по математика. Раздадени са дипломите на премираните ученици и подаръци от Министерството на просветата.

Ръководителят на българската делегация Владимир Чуканов от името на Министерството на народната просвета на НРБ предлага следващата седемнадесета МОМ да се проведе в България през юли 1975 г.

(Съставил: Р. Калтинска)

Източници

 1. Кендеров, П., Д. Серафимов, П. Димитрова. Шестнадесета. Ерфурт – ГДР. 1974 година. // Международни олимпиади по математика. – София : Народна просвета, 1981, с. 45-51.
 2. Серафимов, Димо, Вл. Чуканов. ХVI международна олимпиада по математика. // Математика, XIII, № 5 (1974), с. 21-24.