Боян Пенков (1927-2016)

Боян Иванов Пенков е роден на 04.09.1927 г. в гр. София. Починал на 05.09. 2016 г. в гр. София.
Завършва математика (1950) в Природо-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет. Специализира теория на вероятностите и математическа статистика в Математическия институт при Полската академия на науките (1957) и в Московския държавен университет (1960-1961).

Научни степени и звания

Доцент в Софийския университет (1965). Старши научен сътрудник в Математическия институт към Академията на науките на СССР (1974-1975).

Ръководни длъжности

Заместник-декан на Математическия факултет (дн. ФМИ) (1966-1967) на Софийския университет. Ръководител на сектор Вероятности и статистика в Института по математика (дн. ИМИ) при Българската академия на науките (1970-1975 и 1980-1985).

Основни научни направления

Стохастика.

Лекции

Във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет: Линейно програмиране (1962), Вероятности и статистика (1965-1985), Математическа статистика (1965-1985), Стохастични процеси (1968-1969), Вероятности (за физици) (1970-1980).
В Калифорнийския университет: Математическа статистика (1967).

Членство в научни организации

Член на Съюза на математиците в България (СМБ) (1958), на Съюза на научните работници в България (1958). Два мандата (1977, 1987) секретар на Технически комитет по въпросите на образованието. Член на Американската статистическа асоциация (1967), на Американската математическа асоциация (1967) и Международния статистически институт, Хага (1967).
Представител на България в International Federation for Information Processing (IFIP).

Сътрудничество

Гост-професор на Калифорнийския университет – Бъркли (1966-1967). Секретар на редакционната колегия на Сердика. Математическо списание (1975–1992). Секретар на редколегията (1958-1983), заместник главен редактор (1984-1991) и главен редактор (1992-1993) на Физико-математическо списаниеВ редколегията на авторитетното международно списание Statistiks, Берлин.

Отличия

Наградата Силвер-Кор на Международната федерация за обработка на информация (1986).

Библиография

Алманах на СУ Климент Охридски (1939–1988). Том ІII, П-Я. – София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1988, с. 110-111

(Съставил: БИМИ; ред. А. Овадиев)