Тодор Икономов (1835)*   

 

Тодор Икономов е роден през 1835 г. в гр. Жеравна.

0016a-U-Ikonomov-Aritmetika-1866

Методическото ръководство (1866)

 

 

 

 

 


Учи в гр. Сливен при Сава Доброплодни и в София при Сава Филаретов.

От 1861 до 1865 г. следва в Киевската духовна семинария.
Заедно с Васил Друмев и други будни българи изучава допълнително аритметика, алгебра, гeoметрия и физика. Учител им е Попов – бесарабски българин, тогава студент в математическия факултет.

Учител, преводач, автор

След завършване на семинарията Т. Икономов става учител първо в Шумен, а след това в Тулча.

През 1866 г. излиза Методическо ръководство за първоначална аритметика, превод от руски на Тодор Икономов. Методическите си идеи, почерпени от това ръководство, той отразява в учебника си Пълна числителница, издаден през 1868 г. 


* Ганчев, Иван.  Математическите знания у нас до 1878 г. //  Български математици. –   София:  ДИ Народна просвета,  1987, с. 13 (тук извадка от текста с добавени подзаглавия и снимки; съставил – Р. Калтинска).