Димитър Въндев (1945-2004)

В процес на разработка.

Димитър Любомиров Въндев е роден на 4.IV.1945 г. в гр. София. Почива на 26.IX.2004 г. в гр. София. Завършва 18-то Средно политехническо училище в София през 1963 г.  Следва математика в Ленинградския университет. След завършването си (1969) постъпва на работа в МИ с ИЦ (по-късно ИМИ) при БАН , където работи до края на живота си (вж. История на ИМИ).

Научни степени и звания

В МИ с ИЦ при БАН: научен сътрудник ІІІ-та ст. (1972), ІІ-ра ст. (1974), І-ва ст. (1975) в сектор Вероятности и статистика; старши научен сътрудник ІІ-ра ст. (1979) и І-ва ст. (година?) в лаборатория Компютърна стохастика.
Кандидат на физико-математическите науки на Лениградския университет (1973).

Ръководни длъжности

Ръководител на лаборатория Компютърна стохастика (1978-1995) в МИ с ИЦ (по-късно ИМИ) при БАН (вж. История на ИМИ).

 

Основни научни направления

Лекции

Членство в научни организации

Сътрудничество

Отличия

Юбилеен медал 100 години БАН (1969).

(По информация предоставена от ИМИ при БАН)