Азбучник на имената в ММИБ

Цели
Сайтът ММИБ засега (с някои изключения) обхваща периода 1878–1980 (вж. За музея).
Основна цел на списъка по-долу е да улесни посетителите на сайта при търсене на информация за дадени личности. Списъкът се допълва постоянно с нови имена в процеса на развитие на сайта.
Важна е и възможността за обратна връзка, която списъкът дава – получаване на информация за личности, чиито имена тук липсват, както и на допълнителна информация за личности от списъка.

Обща информация

  • Част от  лицата в списъка имат личен ПРОФИЛ (вж. За музея), за останалите са посочени местата, където се срещат техните имена. И в двата случая има линк към съответната информация.
  • За лицата чието име завършва със звездичка (*) линкът води към съответната статия за лицето в книгата Български математици (Съставители Иван Чобанов и Петър Русев. ДИ “Народна просвета”, София, 1987, 311 с.), чиято електронна версия е включена в музея.
  • В списъка са включени имената на ръководителите на българските отбори в първите 20 Международни олимпиади по математика (1959-1978) и първите 20 Международни олимпиади по информатика (1989-2008), както и имената на учениците получили награди (медали) на тези олимпиади (не са включени всички участници поради големият им брой –  над 260).  Имената на всички участници в българските отбори се намират съответно в Първите 20 МОМ и Първите 20 МОИ.

А

Аврамов, Стефан – Първите 20 МОИ (МОИ XX)
Алтънов Антон – Първите 20 МОИ (МОИ I)
Азълов,  Павел– МОИ-ПедисторияМОИ-НачалотоПървите 20 МОИ (МОИ I, МОИ II, МОИ III, МОИ IV, МОИ V)
Александров,  Владимир – История на ИМИ (ЕЦММ)
Алтъновq Антон – Първите 20 МОИ (МОИ I)
Алипиев, Георги – Първият ИЦ
Ангелов, Ангел – Първите 20 МОИ (МОИ VI, МОИ VII, МОИ VIII, МОИ IX, МОИ X)
Ангелинов, РашкоПървият ИЦ, Начало на информатиката
Ангелов, Стефан –  Първият ИЦ
Андреев, Андрей – История на ИМИ (ЕЦММ)
Андреева, Маргарита – История на ИМИ
Анев, Иван – Първите 20 МОИ (МОИ XV)
Анчев, Атанас – История на ФМИ
Апостолова, Лили – История на ИМИ (ЕЦММ)
Апостолова, Мара – Първият ИЦ, Начало на информатиката
Арнаудов, Цанко
Аргирова-Генчева, Татяна 
Атанасов, Джон – История на ИМИ
Атанасов, Красимир – Член-кореспонденти
Ахегукян, Александър – История на ИМИ (ЕЦММ)

Б

Бабев, Владимир Димитров – МОМ ХVIII
Байнов, Друми – СМБ
Байчев, Иван
Баликов, Гурко – История на ИМИ (ЕЦММ)
Балъков, Георги – История на ИМИ (ЕЦММ)
Банчев, Бойко – Банчев, Бойко – Първите 20 МОИ (МОИ XIII)
Барбарова, Ана – СМБ
Батанова, Пепа – Батанова, Пепа – Първите 20 МОИ (МОИ III)
Берон, Петър
Билчев, Светослав Йорданов – МОМ V, МОМ VII
Божилов, Борис
Божоров, Евтим
Богданов, Димитър – Начало на информатиката, Първият ИЦ
Божинов, Христо – Първите 20 МОИ (МОИ IV, МОИ V)
Бозвели, Неофит
Бонев, Боян Маринов – МОМ IV
Бонев, Светослав – Първите 20 МОИ (МОИ III)
Бонева, Лиляна – История на ИМИ (ЕЦММ)
Бончев, Емил – Начало на информатиката
Бончев, Цветан – СМБ
Ботев, Христо – Първите учебници по аритметика
Боянов, Борислав
Боянов, Кирил
Боянов, Тодор
Борисов, Адриан – История на ИМИ (ЕЦММ)
Боршукова, Стефка (вж. Димова) – Начало на информатиката, Първият ИЦ
Брадистилов, Георги
Бракалова, Милка*
Бранков, ГеоргиИстория на ФМИ
Будинов, Хенри Иванов – МОМ ХVIII
Будуров, Стоян
Булгарис (Вулгарис), Евгени
Буюклиев, НиколайМОМ ХIХ
Бърнев, Петър
Бърнева, Маргарита – История на ИМИ, Начало на информатиката, Първият ИЦ
Бъчваров, Стоян  – Начало на информатиката
Божинов, Христо – Първите 20 МОИ (МОИ IV, МОИ V)
Бонев, Светослав – Първите 20 МОИ (МОИ III)

В

Ваклидов,Христо
Василиев, Васил
Василев, Васил – Начало на информатиката, Първият ИЦ
Василев, Здравко – МОИ-Началото
Василева, Албена – За проекта
Васкидович, Емануил
Великов, Радой –  ФМД
Великова, Евгения – ФМИ–СУ
Веселинов, Васил   –   ФМИ–СУ
Вранска, Елена – История на ИМИ (ЕЦММ), Начало на информатиката
Вълев, Венцислав – История на ИМИ (ЕЦММ)
Вълев, Веско – История на ИМИ (ЕЦММ)Въндев, Димитър Любомиров (1945–2004) – История на ИМИ (ЕЦММ)
Въндев, ДимитърИстория на ИМИ (ЕЦММ)
Върбанова, Мария – История на ИМИ (ЕЦММ)

Г

Гаврилов, Михаил
Гаврилов, Огнян – Първите 20 МОИ (МОИ IV, МОИ VI)
Ганев, Живко – Първите 20 МОИ (МОИ XIII)
Ганчев, Георги
Ганчев, Иван
Ганчев, Георги Тодоров – МОМ V
Гаргов, Георги – МОМ VIII
Генчев, Тодор
Генчев, Стефан – Начало на информатиката, Първият ИЦ
Георгиев, Георги Иванов*
Георгиев, Владимир Симеонов – МОМ ХV, МОМ ХVI
Георгиев, Веселин – Първите 20 МОИ (МОИ XV)
Георгиев, Георги – МОМ ХVII
Георгиев, Петър Георгиев – МОМ IХ
Герганов, Борис
Германов, МилчоИстория на ИМИ (Секциите до 1970), Начало на информатиката
Геров, Геро
Гешов, Иван150 г. БАН
Гичев, Тодор – История на ИМИ (ЕЦММ)
Глушков, Любомир – Първият ИЦ
Глушкова, Нели – Първият ИЦ
Горанчева, Маргарита – Горанчева, Маргарита – Първите 20 МОИ (МОИ II)
Гошев,  Антоан – МОИ-Началото
Греков, Светослав Висше образование/Второ поколение
Григорова, Ваня – За проекта
Григорова, Арсения – История на ИМИ (ЕЦММ)
Груев, Веселин
Груев, Йоаким Първите учебници по аритметика
Гюзелев, Иван
Гюлев, Владимир – История на ИМИ (ЕЦММ)
Гьонов, Александър

Д

Давидов, Йохан – История на ИМИ (ЕЦММ)
Давидов, Любомир
Дангалачев, Чавдар Атанасов – МОМ ХVМОМ ХVI
Данов, Красимир – Член-кореспонденти 
Данов, Христо Г.
ДатЛе, Преслав – Първите 20 МОИ (МОИ XVIII)
Дедов, Тодор
Денев, Йордан – История на ИМИ (ЕЦММ),  Математици и информатици 1960-1980
Денчев, Рачо
Держански, Иван –  МОИ-Началото
Джаков, Пламен – История на ИМИ (ЕЦММ)
Дикранян, Дикран – МОМ I, МОМ Х
Димиев, Станчо – История на ИМИ (ЕЦММ)
Димитров,  Атанас –  ФМД
Димитров, Благой
Димитров, Боян
Димитров, Димитър
Димитров, Борис – Първите 20 МОИ (МОИ VI)
Димитров, Георги – Първите 20 МОИ (МОИ VII)
Димитров, Емануил – История на ИМИ (ЕЦММ), Първият ИЦ
Димитров, Станчо – СМБ
Димитрова, Маргарита – История на ИМИ (ЕЦММ)
Димитрова, София – СМБ
Димков, Георги – История на ИМИ (ЕЦММ)
Димов, Георги  – МОМ IX
Димова, Стефка (преди – Боршукова) – История на ИМИ (ЕЦММ), Начало на информатиката
Димовски, Иван
Димчев, Милен Карамфилов – МОМ XII
Динов, Никола
Добрев, Габриел – Първите 20 МОИ (МОИ IV)
Добрев, Димитър Минков 
Добрев, Димитър – История на ИМИ (ЕЦММ)
Доброплодни, Сава
Доганов, Христо – МОМ Х
Додунеков, Стефан 

Дойчинов, Дойчин
Долапчиев, Благовест
Доков, Рангел – Първите 20 МОИ (МОИ XVI)
Дончев, Асен –  История на ИМИ (ЕЦМ)
Дончев, Тодор*  – Математици и информатици 1960-1980
Дончев, Цанко Дончев – МОМ ХV, МОМ ХVIМОМ ХVII
Дочев, Данаил – История на ИМИ (ЕЦММ)
Дочев, Кирил
Драганов, Иван – СМБ
Дренски, Веселин
Дринов, МаринБАН150 г. БАН
Друмев, Васил – БАН
Дуйчев, Йордан
Думков, Пламен – История на ИМИ (ЕЦММ)
Дюлев, Александър – История на ИМИ (ЕЦММ)

Е

Енев, Христо
Ескенази, Аврам

Ж

Желева (преди Карамитева), Здравка – История на ИМИ (ЕЦММ)

З

Заимов, Владимир Стоянов 
Запрянов, Запрян История на ФМИ
Златарева, Фани –  МОИ-Началото
Златев, Захари – Начало на информатиката
Златарева, Мария

И

Ибришимов, Емил – Първите 20 МОИ (МОИ XIX)
Иванов, Емануил
Иванов, Георги Георгиев, –МОМ ХVIII
Иванов, Златан – Средно Образование 1878 – 1899
Иванов, Иван – МОМ Х
Иванов, Камен – МОМ ХIV
Иванов, Петко
Иванов, Радостин – Начало на информатиката
Иванов, Стефан – Член-кореспонденти
Иванов, Цоло – Математици и информатици 1960-1980
Иванова-Каратопраклиева, Иванка
Иванчев, Мирослав – История на ИМИ (ЕЦММ)
Игнатов, Цветан – История на ИМИ (ЕЦММ)
Икономов, Васил
Икономов, Тодор
Илиев, Любомир
Илиев, Манол Янков – МОМ ХVМОМ ХVI

Й

Йорданов, Руси – МОМ ХIХ
Йотов, Камен – Първите 20 МОИ (МОИ VI)

К

Казанджиев, Петко – МОМ VIII
Калдерон, Илия Жак – МОМ XII
Калтинска, Румена Истрия на ИМИ (ЕЦММ), Начало на информатиката
Капралов, Стоян – Първите 20 МОИ (МОИ XIV, МОИ XV, МОИ XVI, МОИ XVIII, МОИ XIX, МОИ XX)
Карабаджакова, Дора – Начало на информатиката
Карагьозов, Л. – MOM XV
Караджов, ГеоргиИстория на ИМИ (ЕЦММ)
Карамитева (вж. Желева), Здравка – История на ИМИ (ЕЦММ)
Караниколов, Христо
Каратопраклиев, ГеоргиИстория на ИМИ
Касчиев, Михаил – История на ИМИ (ЕЦММ)
Кацаров, Божидар Борисов – МОМ IV
Квартирников, Михаил
Келбечева, Мими –  История на ИМИ (ЕЦММ), Начало на информатиката
Келеведжиев, Емил –  Първите 20 МОИ (МОИ XIII, МОИ XIV, МОИ XV, МОИ XVI, МОИ XVIII, МОИ XIX, МОИ XX)
Кендеров, Петър
Кинтишев, Янко– Математици и информатици 1960-1980
Кириянски, Владимир – Първите 20 МОИ (МОИ IX)
Кирков, Георги
Кирков, К. – История на ИМИ (ЕЦММ),  Първият ИЦ
Киркова, Румяна – Първият ИЦ
Кирякова, Виржиния (по баща – Станева)
Ковачев, Йордан –  ФМД
Ковачева, Ралица – История на ИМИ (ЕЦММ)
Коларов, Васил
Коларова (дн. Сендова), Евгения – История на ИМИ (ЕЦММ)
Колев, Светослав – Първите 20 МОИ (МОИ XV, МОИ XVI, МОИ XVII)
Колчев, Минчо – СМБ
Колчев, Камен – МОИ-Началото
Константинов, Никола   Висше образование/Първо поколение
Копанов, Петър – МОИ-Началото
Коручев, Костадин Неделчев – МОМ ХVIIМОМ ХVIII
Костенечки, Константин
Костов, Владимир – МОМ ХХМОМ ХVIII
Кошлуков, Пламен Емилов – МОМ ХVIII
Кроснов, Боян – Първите 20 МОИ (МОИ X)
Кръстев, Христо Средно образование 1900-1950
Кръстева, Людмила – МОМ VIII
Кулев, Веселин – Първите 20 МОИ (МОИ XVIII)
Кулев, Огнян – Първите 20 МОИ (МОИ IX)
Кутинчев, Куню – ФМД
Кюркчиев, Николай – История на ИМИ (ЕЦММ)
Кючукова, Владя – История на ИМИ (ЕЦММ
Кърмаков, Енчо – Първият ИЦ

Л

Лазаров, Борислав  
Лазаров, Райчо
Лазов, Румян – История на ИМИ (ЕЦММ)
Лангов, Анани  
Лафчиев, Стефан
Лесов, Христо Николов – МОМ ХI
Лилов, Любомир – Математици и информатици 1960-1980
Лозанов, Чавдар
Лубих, Владимир – Математици и информатици 1960-1980
Людсканов, Александър*  – Математици и информатици 1960-1980

М

Майер, Пенка – История на ИМИ (ЕЦММ)
Малеев, Румен – История на ИМИ (ЕЦММ)
Малчева, Малина  – СМБ
Манев, Красимир 
Мане­ва, Нели – МОИ-Началото
Манолов, Юлиан – Първите 20 МОИ (МОИ III)
Матеева, Емилия – История на ИМИ (ЕЦММ)
Манолов, Спас
Маргенов, Светозар – Член-кореспонденти  
Марков, Константин
Марков, Нестор
Марков, СветославИстория на ИМИ (ЕЦММ)
Маринов, Мартин – Първите 20 МОИ (МОИ XX)
Мартинов, Никола – Математици и информатици 1960-1980
Мартулков, Петър
Матеев, Алипи
Милев, Неделчо – МОМ Х
Милушева, Светла – Начало на информатиката
Минков, Никола*
Минков, Петко – Първите 20 МОИ (МОИ XIII)
Миразчийски, Иван – История на ИМИ (ЕЦММ)
Маринов, Иван – Първите 20 МОИ (МОИ I)
Митев, Йордан –История на ИМИ (ЕЦММ)ФМИ
Митрани, Израел – Начало на информатиката
Михайлов, Владимир – МОМ VIII
Михайлова, ТаняИстория на ИМИ (ЕЦММ)
Михов, Валентин – Първите 20 МОИ (МОИ XVI)
Митов, Дечко – Математици и информатици 1960-1980
Мицев, Иван – История на ИМИ (ЕЦММ)
Момчилов, Михаил  Висше образование/Първо поколение
Монин, Тодор
Монов, Борислав*Математици и информатици 1960-1980
Мушкаров, Олег          

Мънков, Серафим

Н

Наджаков, Георги  –  ФМД
Найденов, Атанас Василев – МОМ ХVМОМ ХVI
Наков, Светлин – Първите 20 МОИ (МОИ X, МОИ XI)
Наплатанов, Николай – Член-кореспонденти
Недев, Владимир – Първите 20 МОИ (МОИ XVI)
Недев, Стоян
Недков, Георги
Ненова, Ирина – МОИ-Началото
Никифоров, АлександърИстория на ИМИ (ЕЦММ)
Николов, Александров – СМБMOM III
Николов, НиколайЧлен-кореспонденти,  СМБ
Николов, Николай – Първите 20 МОИ (МОИ XII, МОИ XIII, МОИ XIV)
Николов, М. – Средно образование 1900-1950
Николов, Росен – МОМ ХVIII

О

Обретенов, Апостол – История на ИМИ (ЕЦММ)
Обрешков, Никола
Овчаров, Станислав – Първите 20 МОИ (МОИ IX)

П

Павлов, Никола*  
Павлов, Радослав – История на ИМИ (ЕЦММ)
Павлов, Христо – История на ИМИ (ЕЦММ)
Павлович, Христаки
Панчева, Елисавета – История на ИМИ (ЕЦММ)
Паскалев, Георги
Паскалев, Живко – Първият ИЦ
Паскалев, Красимир – Първите 20 МОИ (МОИ VIII)
Паскалева, Елена – История на ИМИ (ЕЦММ)
Пашкулева, Донка – История на ИМИ (ЕЦММ)
Пашова, Мария – История на ИМИ (ЕЦММ)
Паунов, Петър – СМБ
Пеев, Георги – Първите 20 МОИ (МОИ VII, МОИ VIII)
Пенков, Боян
Пенчев, Георги – История на ИМИНачало на информатиката, Първият ИЦ
Пенчев, Петър –  ФМД
Петканчин, Боян
Петканчин, Иван
Петков, Веселин
Петков, Георги – История на ИМИ (ЕЦММ), Начало на информатиката
Петков, Иван – СМБ
Петков, Милко – История на ИМИ (ЕЦММ), Начало на информатиката
Петков, Дарин – Първите 20 МОИ (МОИ VI)
Петров, Константин
Петров, ПетърИстория на ИМИ (ЕЦММ), Първият ИЦНачало на информатиката, СМБ
Петров, Петър – Първите 20 МОИ (МОИ X)
Петров, Петър – МОМ II
Петров, Райко – СМБ
Петров, Цветомир – Първите 20 МОИ (МОИ II, МОИ III, МОИ V)
Пиперова, Мария – История на ИМИ (ЕЦММ)
Пискюлев, Димитър – Първите 20 МОИ (МОИ IV)
Попиванов, Недю
Попиванов, Петър
Попов, Васил
Попов, Димитър  Висше образование/Първо поколение, ФМД
Попов, Иван  Висше образование/Трето поколениеПървият ИЦ
Попов, Борис  – СМБ
Попов, Кирил
Попов, Кирил Георгиев – Член-кореспонденти
Попова, Кина  – СМБ
Попова, Николина – СМБ
Поповски, Васил – Първите 20 МОИ (МОИ X)
Попчев, Иван Академици
Проданов, Иван

Р

Радев, Атанас
Радев, Стефан – Член-кореспонденти
Раденков, Раденко*
Раденски, Атанас – Начало на информатиката
Рамаданов, Иван – История на ИМИ (ЕЦММ)
Радулов, Сава – Панагюреца
Райчев, Веселин – Първите 20 МОИ (МОИ XIV)
Раковска, Диана (по баща – Станева) – МОМ IX
Рахнев, Асен – Първите 20 МОИ (МОИ VII, МОИ VIII, МОИ IX)
Рачев, Димитър – Първият ИЦ
Ревалски, Юлиан
Рибарска, Надежда  – МОМ XIX
Рисков, Ивайло – Първите 20 МОИ (МОИ XV)
Руменов, Ростислав – Първите 20 МОИ (МОИ XVIII, МОИ XIX)
Русев, Георги – Първите 20 МОИ (МОИ XII)
Русев, Петър
Русев, Руси СМБ
Русева (дн. Спиридонова), Маргарита – История на ИМИ (ЕЦММ)
Начало на информатиката

С

Савчев, СветославМОМ XV
Салабашев, Иван
Сгурев, ВасилАкадемици
Сеизов, Кирил –  ФМД
Сендов, Благовест
Сендов, Божидар – История на ИМИ (ЕЦММ)
Сендова, Евгения (по баща – Коларова)
Серафимов, Димо
Сидеров, Пламен
Симеонов, Емануил* – Математици и информатици 1960-1980
Сичан-Николов, Христодул
Скордев, Генчо  
Скордев, Димитър
Сосков, Иван – ФМИ
Сотиров, Владимир – История на ИМИ (ЕЦММ)
Сотирова, Калина – За праекта
Спиридонов, Веселин – История на ИМИ, Начало на информатиката, Първият ИЦ 
Спиридонова (по баща Русева), Маргарита – История на ИМИ (ЕЦММ)
Сплитек, Франтишек
Станева, Диана (по мъж – Раковска) – МОМ IX
Станилов, Грозьо
Станков, Станчо – История на ИМИ (ЕЦММ)
Станчев, Иван – История на ИМИ
Стефанов, Пламен Димитров – МОМ ХVIIIМОМ ХIХ
Стоев, Николай – Математици и информатици 1960-1980
Стойкова, Райна
Стоянов, Аркадий
Стоянов, Васил Д.БАН
Стоянов, Георги  
Стоянов,  Никола   Висше образование: Първо поколение
Странски, Тодор – Средното образование 1878 – 1899
Суружон, Дико – МОМ ХVII

Т 

Табаков, Димитър
Табов, Йордан
Тагамлицки, Ярослав
Танушев, Мирослав Светославов – МОМ IV
Теодосиев, Никифор
Терзиян, Степан 
Тинтеров, Атанас
Тодоров, Емануил – Първите 20 МОИ (МОИ I)
Тодоров, Павел
Томов, Валентин – Начало на информатикатаМатематици и информатици 1960-1980
Томов, Момчил – Първите 20 МОИ (МОИ XX)
Тонджоров, Иван
Тонев, Тома – История на ИМИ (ЕЦММ)
Тонов, Иван – Пролетни конференции на СМБ
Тончев, Теодор – Първите 20 МОИ (МОИ I, МОИ II)
Топраклиев, Георги
Тотов, Георги
Тошков, Димитър – История на ИМИ
Трифонов, Огнян – МОМ ХIХМОМ ХХ
Троянски, Станимир
Тулешков, Генчо – Висше образование/Второ поколение
Турулейкова, Елена – СМБ

У

Узунов, М. – История на ИМИ (ЕЦММ)

Ф

Фабрикант, Александър – История на ИМИ (ЕЦММ)

Х

Хаджиев, Димитър – Математици и информатици 1960-1980
Хаджииванов, Николай
Хаджийски, Ваня – История на ИМИ (ЕЦММ)
Хараламбиев, Кристиян – Първите 20 МОИ (МОИ XI, МОИ XII)
Христов, Румен – Първите 20 МОИ (МОИ XX)
Хартманова, Надежда – История на ИМИ (ЕЦММ)
Хорозов, Емил
Христов, ГеоргиИстория на ИМИ (ЕЦММ), Начало на информатиката
Христов, Румен – Първите 20 МОИ (МОИ XX)
Христова, Виржиния (дн. Кирякова)
Хитов, Христо – СМБ 

Ц

Цанов, Велин – Първите 20 МОИ (МОИ XIII, МОИ XIV)
Цветанов, Илия – Начало на информатиката
Цветанов, Митко – История на ИМИ (ЕЦММ)
Цветков, Светослав – Първите 20 МОИ (МОИ VI, МОИ VII)
Ценов, Иван
Църковски, Георги – Висше образование/Второ поколение

Ч

Чакалов Владимир
Чакалов, Любомир
Ченчева, Събина – СМБ
Чернев, Искрен – Първите 20 МОИ (МОИ XIX)
Черчел, Никола
Чобанов, Иван
Чуканов, Владимир – Математици и информатици 1960-1980

Ш

Шак, Владислав
Швертнер, Йосиф – История на ИМИ (ЕЦММ)
Шиков, Георги – Първите 20 МОИ (МОИ VIII)
Шиков, Руско – МОМ ХIV
Шишков, Димитър – История на ИМИ (ЕЦММ), Начало на информатиката, Първият ИЦ
Шишков, Тодор –  Първите учебници по алгебра
Шишкова, Мария – История на ИМИ (ЕЦММ)
Шопов, Петър  – Математици и информатици 1960-1980
Шопова, Димитричка
Шоурек, Антон

Ю

Юлзари, Илич –  Първият ИЦ

Я

Якимов, Стойчо – Математици и информатици 1960-1980
Ямуков, Георги – Математици и информатици 1960-1980
Янев, Никола – История на ИМИ (ЕЦММ)
Янев, Николай

Съставил: Р. Калтинска