Емануил Васкидович (1795-1875)*

Емануил Васкидович е роден през 1795 г. в гр. Мелник, починал през 1875 г. в гр. Свищов.
Учи в родния си град и на остров Хиос, където изучава старогръцки и новогръцки, латински, френски, математика, физика, астрономия, химия и философия.

0011b-U-N_Bozveli-Aritm_ruk-1835

Аритметическо ръководство от Н. Бозвели и Ем. Васкидович, 1835 г.

Учител  

През 1815, по предложение на свищовските граждани, основава в гр. Свищов първото българско светско училище и става главен учител в него (1815-1845, 1854-1863).
Въвежда взаимоучителния метод. От 1845 до1854 г. е учител в Плевен. Преподава граматика, аритметика, алгебра, землеописание на български език и старогръцки.

Автор на учебници

Сам и с други учители издава учебници и други книги  (вж Първите учебници на български език по алгебра). През 1852 г. Васкидович обявява в Цариградски вестник, че е написал Числителница за самообучение. Чрез нея сам един человек без учителя да научи в дугяна си секакво нещо . . . да се прави нужните хесапи, без да пита никого. Книгата обаче не e отпечатана.

0013-P-Vaskidovich

Основател на читалището в Свищов

Ем. Васкидович е един от основателите на първото българско читалище в Свищов, на което завещава библиотеката си от 800 тома. Между тези книги е и един ръкописен учебник по геометрия, написан на гръцки език.

Ученици

Негови ученици са  П. Р. Славейков, Др. Цан­ков и В. Манчев. Преподава частно и на Ал. Константинов.


</>* Ганчев, Иван. Математическите знания у нас до 1878 г. //Български математици. – София: ДИ Народна просвета, 1987, с. 9-10 (тук извадка от текста с добавени подзаглавия и снимки; съставил Р. Калтинска).