Иван Гешов (1849–1924)

 

Иван Евстратиев Гешов е роден на 8.II.1849 г.  е роден в Пловдив. Почива на 11.III.1924 г. в София. Следва финансови и политически науки в Манчестер (1868–1872).

Икономист и политик

Председател на Областното събрание и директор на финансите в Източна Румелия (1884–1885). Директор на Българска народна банка (1887). Министър на финансите (1886, 1894, 1899). Министър на външните работи (1901). Министър-председател (1911–1913).

Общественик и публицист

Редовен член на Българското книжовно дружество (БКД) от 1884 г. , приело името Българска академия на науките (БАН) през 1911 г. Председател на БКД (1898-1911) и на БАН (1911–1924).
Виж 150 години БАН.

Научни звания

Един от първите дописни членове (дн. чл.-кор) на БКД, избрани през 1881 г. и редовен член (1884, дн. академик) на БКД.

Съставил: Румян Лазов