БЛАГОДАРНОСТИ

КЪМ СПОНСОРИТЕ

Американска фондация за България – клон България (АФГ) и лично към нейния програмен директор и управител Алексей Христов.
Фондация Георги Чиликов (ФГЧ) и лично към нейния изпълнителен директор проф. дмн Петър Бойваленков.

КЪМ КОЛЕГИТЕ

От ИМИ при БАН:

Акад. Благовест Сендов – относно обучението по информатика, акад. Любомир Илиев, Джон Атанасов и за общо съдействие;
проф. Владимир Чакалов и проф. Димитър Скордев – за акад. Любомир Чакалов;
Акад. Петър Попиванов – за проф. Тодор Генчев, доц. Татяна Генчева-Аргирова и лични данни;
Акад. Кирил Боянов – за Първият изчислителен център в България;
Проф. Маргарита Бърнева – за проф. Петър Бърнев;
Проф. Петър Русев –  общо съдействие и лични данни;
Проф. Аврам Ескенази – за проф. Петър Бърнев, за МОМ VI (1964), лични данни и за общо съдействие;
Димитър Добрев – за баща си доц. Димитър Добрев;
проф. Виржиния Кирякова – за МОМ XI (1969), МОМ XII (1970) и за лични данни;
Доц.  Евгения Сендова – за хумора на нашите математици;
проф. Камен Иванов – за чл.-кор. Васил Попов;
Доц. Петър Петров – за ЕСМ Минск-2;
Инж. Заре Зарев – снимки свързани с Първият изчислителен център в България.

От ФМИ на СУ:

Доц. Евгения Великова (декан на ФМИ, 2015 г.) – за акад. Любомир Чакалов, за учебници на наши професори от началото на ХХ в. (предоставени за сканиране) и за общо съдействие;
Доц. Пламен Матеев – относно историята на ФМИ на СУ, експонати за музейната сбирка на ИМИ) при БАН и за общо съдействие;
Доц. Павел Павлов – за осъществяване на връзките с ФМИ на СУ;
Доц. Ридван Исуфов – за материали от архива на проф. Иван Ганчев;
Проф. Иванка Каратопраклиева – за проф. Георги Топраклиев и лични данни, за портрети на Никола Обрешков и Любомир Чакалов (голям формат);
Доц. Ангел Ангелов – предоставен Правец 16 за музейната сбирка на ИМИ) при БАН

И ОЩЕ:

Манол Илиев и Христо Йовев – за предоставяне на галерия от снимки на чл.-кор Я. Тагамлицки;
Георги Шопов (праплеменник на акад. Любомир Чакалов) – за акад. Любомир Чакалов;
Проф. Елена Върбанова (Технически университет-София) – за чл.-кор Георги Брадистилов;
Доц. Светла Милушева (Технически университет-София) – за снимки на ЕСМ Витоша;
Доц. Тонко Тонков – за снимки и общо съдействие;
Красимира Карабашева (бивш дългогодишен секретар на СМБ) – за СМБ;
Мая Светославова (ИЕМПАМ-БАН) – за предоставен Правец 16 и друга техника;
Димитър Димитров (фирма СКАЙ – за компютърен сервиз).

Румена Калтинска