Аврам Ескенази (1946)


Аврам Моис Ескенази е роден на 14.05.1946 във гр. Варна. Учи в математическа паралелка на Първо средно политехническо училище (дн. Първа езикова гимназия) в гр. Варна (1961-1964). Негова преподавателка по математика е Станка Дякова. За нея Аврам казва:

 Успехите си на всички нива на математически състезания през този период, вкл. бронзовия ми медал от Москва (МОМ VI, 1964 –  бел. ред.)  дължа най-много на нея Имам основания да  предполагам, че е родена през 1923 година.  През годините продължавах да поддържам връзка с нея. За последен път се видях с нея през ноември 2015. Макар и физически поотпаднала, беше в чудесна умствена форма. Почина през 2016

Едновременно със занятията в гимназията посещава и математическата школа във Варна., където една година му преподава Валентин Томов – по-късно професор в ИМИ при БАН и ръководител на секция Изкуствен интелект.

Аврам Ескенази участва в редица български олимпиади, а през 1964 г. е един от осемте участници в българския отбор на шестата Международна олимпиада по математика (МОМ VI) в Москва, където печели III-та награда (дн. бронзов медал).

 

1006-avram_eskenazi-1964

Аврам Ескенази, 1964

Първи ред: Борис, Йордан, Владимир; втори ред: Аврам, Петър, Димитър, Владимир, Светослав

Българският отбор на МОМ VI (Москва, 1964). Аврам Ескенази – втори ред, първи в ляво.

 

Студент. Завършва математика в Математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийски я университет (1969).

Научни степени и звания 

Кандидат на математическите науки (дн. доктор) по Информатика (1978).
Математик (1969), научен сътрудник (1972), старши научен сътрудник (дн. доцент, 1983), професор (2011), професор емеритус на ИМИ при БАН (2016).
Извънреден и хоноруван професор в Икономическия университет – гр. Варна (от 1999 г. и понастоящем).   .

Ръководни длъжности

Основател и ръководител на секция Софтуерни технологии на ИМИ при БАН (1985- 2012).

Основни научни направления

Софтуерни технологии, качество на софтуера, гъвкави софтуерни методологи, приложение на информатиката в обучението и образованието, както и в правото.

Лекции

Създал и прочел за първи път в България следните курсове във ФММ (дн. ФМИ) на СУ – Организация на данни (1975), Системи за управление и организация на данни (1977), Автоматизация на обучението (1980), Организация и производство на програмно осигуряване (1984). Същото се отнася и до следните курсове в ИУ Варна: Ухпавление на софтуерното производство (2005), Софтуерен бизнес (2011). Тези курсове, заедно с още няколко, се четат от 1975 г. до днес в няколко висши училища.

Други дейности

Ръководител на 10 защитили докторанти и около 20 защитили дипломанти.
Ръководител на следните научни семинари: Автоматизация на обучението (1984-1985), Автоматизация на софтуерното производство (1986-1995), Софтуерни технологии (1996-2005), Национален семинар по информатика (от 2005 и понастоящем).

Членство в научни организации  

В различни периоди: Съюз на учените в България (СУБ), Съюз на математиците в България (СМБ).
В чужбина:  АСМ (от 1991),  ACM Senior member (от 2009).

Сътрудничество

  1. Член на ред.съвет на International Journal Information Theories & Applications (от 1993)
  2. Зам.председател на ред.колегията на Serdica Journal of Computing (от 2005)
  3. Член на ред. колегия на The International Journal “Information Technologies and Knowledge” (IJ ITK) (от 2007)
  4. Член на редакционния съвет на изд. Наука и изкуство (1983-1989)
  5. Член на ред.съвет на Annals of Mathematics, Computing and Teleinformatics (2003-2009)
  6. Член на редакционния съвет на Физ.мат.сп. (1984-1992)
  7. Член на редакционния съвет на сп.Сердика (1987-1994)
  8. Член на редкол.на “Вычисл.техника.Системы Управление” (1988-1993)

Отличия

Грамота от Изпълнителния съвет на ФНИ (2016), Медал с лента на ИМИ и грамота (2016), ACM Senior member (2009), Международна награда за приноси в информационните теории и приложения ITHEA (2003), Почетна грамота от International University София за дългогодишна преподавателска дейност (2003), Грамота на МОН за постигнати съществени резултати при разработката на НИП “Изследване на софтуерни обекти и процеси и приложение към софтуерния маркетинг” (И-406) през 4. конкурсна сесия на НФ “НИ” 1994-1997 (1998), Почетна значка на БАН  (1986), Сребърна значка на ДКНТП за внедрен програмен продукт  (1981).

Съставил: Р. Калтинска

Източници

Информация предоставена от Аврам Ескенази.