Татяна Аргирова-Генчева (1931-2012)

Татяна Аргирова-Генчева e родена на 30.06.1931 г. в с. Виноградец, Пазарджишки окръг (дн. област Пазарджик). Завършва гимназия в гр. Шумен (1950) и математика (1953) във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет. Специализира в Московския държавен университет (1961) и в Северозападния университет, Евинстън, САЩ (1973).

Научни степени и звания

Асистент (1954), доцент (1969) във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет.

Ръководни длъжности

Заместник-декан на Факултета по математика и механика (дн. ФМИ) на Софийския университет (1970–1976).

Основни научни направления

Комплексен анализ.

Лекции

В Софийския университет: Аритметика (1962–1970), Теория на аналитичните функции (от 1963), Квазиконформни изображения (1964–1968), Геометрична теория на аналитичните функции (1970).

Членство в научни организации

Член на Съюза на математиците в България (СМБ).

Отличия

Орден Кирил и Методий III ст. (1968).

Библиография

Алманах на СУ Климент Охридски (1939–1988). Том ІI, А-З. – София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1988, с. 526-528

(Съставил: БИМИ; ред. А. Овадиев)