Васил Попов (1942-1990)

Васил Атанасов Попов е роден на 14.01.1942 г. в гр. София. Починал на 31.05.1990 г. във Филаделфия.
Завършва математика във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет (1965). Защитава кандидатска дисертация на тема Изпъкнали апроксимации (1971).

Научни степени и звания

Доктор на математическите науки (дмн, 1976). Доцент (1974), професор (1981) в Математическия институт (дн. ИМИ) при БАН.
Член-кореспондент на БАН (1984).

Основни научни направления

Математически анализ, числени методи, теория на апроксимациите. Има принос в изследванията по приближения с рационални функции, сплайн-функции, хаусдорфови приближения и т.н.

Лекции

Във Физико-математическия факултет на Софийския университет.

Членство в научни организации

Съюз на математиците в България (СМБ).

Сътрудничество

Зам. гл. редактор на Serdica и член на редколегията на Mathematica Balkanica и на Approximation theory and applications. Гост-професор в САЩ.

Отличия

Награда Н. Обрешков (1974), Лауреат на Димитровска награда (1978), Медал 1300 години България (1981) за изключителни постижения в теория на приближенията.

В негова памет през 1995 г. е учредена международна награда на негово име (Popov Prize), която се присъжда на млади учени на всеки три години.

Библиография

  1. Eнциклопедия България. Т. 5. – София : Изд. на БАН, 1984, с. 349
  2. Андреев, Андрей С., К. Г. Иванов, Е. С. Москона и др. Васил А. Попов (1942–1990). // Физико-математическо списание, 33, 1991, № 1-2, с. 94-98
  3. Христов, Евгени. Васил А. Попов (1942–1990) : Надгробни слова и спомени. // Физико-математическо списание, 33, 1991, № 1-2, с. 98-100

 

(Съставил: БИМИ; ред. А. Овадиев)